User Tools

Site Tools


friluftstips:kanot:forskajak

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:kanot:forskajak [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:kanot:forskajak [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Forskajak ======
 +{{http://​www.gregow.se/​Bookmarks/​Images/​paddlare.gif}}
 +
 +Se forsarna på [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​forskajak.htm|Google Maps]] och [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​forskajak.kmz|Google Earth]] ​
 +
 +===== Åre =====
 +Se [[http://​www.jope.se|JoPe]] för mer info om forsar i Åre.
 +
 +
 +==== Brattlandsströmmarna ====
 +
 +{{:​friluftstips:​kanot:​forskajak:​forskajak_are.jpg?​300}}
 +
 +Brattlandsströmmarna är klart bäst på vårfloden och består av tre forsar. Grad 1 - 2. Längd 4 km med 11 m fallhöjd. Den första forsen består bara av småvågor, inget speciellt att leka i. I slutet på vänster finns dock ett bakvatten att göra enders i då en hård bakvattenskant bildas där. 
 +Sedan är det ett kort sel till nästa fors. Här finns det några fina brytande vågor att surfa på. 
 +Tyvärr är det dåligt med bakvatten så man får bara en chans om man inte vill bära 100 m för varje surf. 
 +Denna fors är ca 1 km lång. Efter ett kort sel kommer den sista forsen. Den är bara 100 m. Men här finns kanske Åredalens bästa lekställe under vårfloden. Det ligger på vänster sida. Det finns en våg som varierar från våg, brytvåg till vals beroende på vattenläge. På de går det utmärkt att göra tresextis, flatspinn och bakåtsurf. Paddla snabbt in i bakvatten och åk "​hiss"​ upp. Det finns också en fin poorover som lämpar sig för popups och piruetter. ​
 +Under normalvattenläge försvinner lekstället på vänster sida i sista forsen men en fin tresexti vals finns av surfa i mitten av forsen med bakvatten efter. ​
 +
 +Hur tar man sig dit? 
 +
 +Ställ bilen vid bron i Undersåker. Åk upp 5 km västerut till Brattland. ​
 +Vid skylt till vandrarhemmet Brattlandgården på höger sida tar du vänster ner på en grusväg.
 +
 +[[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​gpx/​forskajak_are.xml|GPX-file]] save as GPX
 +
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​forskajak_are.xml&​maptype=G_NORMAL_MAP}} ​
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +==
 +==
 +
 +{{gallery>​friluftstips:​kanot:​forskajak:​are?​0&​lightbox}}
 +
 +===== Stenkullen, Lerum =====
 +
 +{{:​friluftstips:​kanot:​forskajak:​forskajak_stenkullen.jpg?​300}} ​
 +
 +Se [[http://​www.uteguiderna.se|Uteguiderna]] för mer info om forsar i Bohuslän.
 +
 +Bästa forsarna i västra Sverige, enligt expertisen. Tyvärr ligger de bästa forsarna inne i ett naturreservat vilket medför att man inte får paddla där under delar av sommaren (juli). Forsarna varierar från 1:a upp till 4:a, beroende på vattentillgång (regleras från dammar).
 +
 +[[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​gpx/​forskajak_stenkullen.xml|GPX-file]] save as GPX
 +
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​forskajak_stenkullen.xml&​maptype=G_NORMAL_MAP}} ​
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +==
 +==
 +
 +{{gallery>​friluftstips:​kanot:​forskajak:​stenkullen?​0&​lightbox}}
 +
  
friluftstips/kanot/forskajak.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)