User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:bohusleden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:bohusleden [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:vandring:bohusleden [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Bohusleden ======
 +Längs med Bohusläns östra sida går en vandringsled förbi sjöar och höga berg och genom karga myrar och bördiga dalgångar. Bohusleden löper genom 11 kommuner på sin färd genom Bohuslän. Från Strömstad i norr går den österut mot Idefjorden där den viker av söderut för att sluta först vid Halländska gränsen 37 mil senare.
 +Se [[http://​www.vastkuststiftelsen.se|Västkuststiftelsen]] för mer info.
 +Pdf-filer med kartor och led-beskrivningar hittar du [[http://​www.tanum.se/​vanstermenykommun/​kulturfritid/​fritid/​bohusleden.4.95a253104d3e4a27f80002328.html|här]].
 +
 +Se rundorna på [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​bohusleden.htm|Google Maps]] ​
 +
 +
 +/*
 +===== Kartor över Bohusleden =====
 +==
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​kartor?​0&​lightbox}} ​
 +*/
 +
 +===== Grandalen - Svartedalen =====
 +Mycket vacker natur med små sjöar här och var. Kanske det vackraste området på Bohusleden?
 +
 +==== Sjörikt skogslandskap ====
 +Svartedalens natur- och friluftsområde,​ en del av Svartedalen,​ är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Det kan karaktäriseras som ett sjörikt urbergslandskap till övervägande del täckt av barrskog. Själva namnet Svartedalen har under många år varit omgivet av en doft av mystik, vildmark, storskog, vresig natur och förknippas med en rad olika friluftsaktiviteter som sportfiske, skogsvandringar,​ svamp- och bärplockning,​ orientering m.m.
 +
 +==== Rik växt- och djurvärld ====
 +Näringsfattiga naturtyper präglar områdets flora. Mellan de mer kalkrika sjöarna Äggdalssjön och Stora Grötevatten växer sårläka, backskafting och blåsippa. En intressant lundflora finns väster om Håltesjön,​ med bl.a. trolldruva, desmeknopp, blåsippa och hässlebrodd.
 +
 +Av intresse är också arter knutna till det tidigare hedlandskapet,​ som t.ex. hedjohannesörten. Denna art har här 80-90% av det totala svenska beståndet. Både mossor och lavar förkommer rikligt.
 +
 +Fågellivet utgör en stor del av områdets naturvärden. Förutom hornuggla och kattuggla förekommer sparvuggla, pärluggla och berguv med revir inom området. Tjädern hör den äldre barrskogen till och är en indikator för skog med höga naturvärden. Även järpen observeras då och då. Bland däggdjuren är noteringen av hasselmus intressant och bland kräldjuren hasselsnoken.
 +
 +==== Torp med lång historia ====
 +Det finns många torp och torplämningar i området, alla med sin speciella historia. Idag syns ofta bara resterna av hus och husgrunder. Några byggnader och områden, som är av särskilt kulturhistoriskt intresse, är Björkekärr,​ Grandalen och Anvik. Mellan Ålevatten och Håltesjön finns ett kraftigt fall som gett underlag för kvarnverksamhet och där finns idag en mindre kraftstation.
 +
 +==== Rikt utbud för friluftsliv ====
 +Området är ett mycket omtyckt utflyktsmål med rika möjligheter till naturstudier,​ lägerverksamhet,​ fritidsfiske,​ strövande och långvandringar. Anordningar för friluftslivet finns i form av vandringsleder,​ vindskydd, rastplatser,​ entrépunkter med informationstavlor m.m. Bohusleden går genom Svartedalen i nord-sydlig riktning.
 +
 +Bottenstugan är en viktig punkt, varifrån flera vandringsleder utgår. Stenstugan, som minner om 1800-talets svåra förhållanden och skogsbrist, ligger cirka 10 minuters promenad från parkeringsplatsen vid Översjön. Spontana friluftsbad och badställen finns i Stora Äggdalssjön,​ Ålevatten och Översjön. Vid Grandalen finns fiskekortsautomat.
 +
 +Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​kartor:​07_09_svartedalen_kungalv.gif?​200}} ​
 +
 +=== Svartedalen 11.5 km ===
 +Mycket kuperad terräng med mycket rötter och stenar. Bra stabila kängor ett måste.
 +Underbar miljö, lite trolsk. Gott om sjöar att fika vid och bada i.
 +Det finns bra parkeringsmöjlighet vid Bottenstugan.
 +Vattenpåfyllning vid Bottenstugan.
 +
 +Från Bottenstugan var det ca. 11.5 km till tältplatsen,​ där det fanns vindskydd och utedass.
 +
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​vandring_svartedalen_2008_06.jpg?​600}} ​
 +
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​Vandring_Svartedalen_2008_06.xml}} ​
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​grandalen?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Skatås - Humlebadet, Aspen =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​bohusleden:​bohusleden.jpg?​500}} ​
 +19 km
 +
 +
 +===== Härlanda tjärn - Skatås - Kåsjön =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​bohusleden:​skatas_kasjon_22_5km.jpg?​500}} ​
 +Omväxlande grusväg, tekniskt lätta stigar, tekniskt svårare stigar samt branter (Getryggen speciellt).
 +22.5 km
 +
 +
 +===== Skatås - Kåsjön =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​bohusleden:​skatas_kasjon_9_3_km.jpg?​500}} ​
 +9.3 km
 +
 +
 +===== Kåsjön - Jonsered =====
 +Ca 5 km vandring på mindre stigar och enstaka grusvägar. Mycket skog och färre öppna områden. Ganska flack terräng, ej tekniskt svår.
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​bohusleden_kasjon_jonsered.xml [ 98% , 600px ] }} 
 +
 +
 +===== Lysevatten =====
 +{{:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​kartor:​10_11_bredfjallet_lysevatten.gif?​200}} ​
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​lysevatten?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +
 +===== Munkedal till Uddevalla =====
 +Vandring från Kaserna i Munkedal till Bjursjön Uddevalla
 +Mycket kuperad första kilometrarna vid Munkedal. I närheten av Uddevalla går leden över ett militärt övningsområde som är ganska tråkigt. Vackra sjöar att tälta vid, dock mycket knott.
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​kartor:​14_15_munkedal_hallestugan.gif?​200}} {{:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​kartor:​12_13b_uddevalla_bredfjallet.gif?​200}} ​
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​munkedal_udevalla?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +
 +===== Västersjön till Stora Gunnarsvattnet =====
 +Vandring från Västersjön till Stora Gunnarsvattnet
 +{{:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​kartor:​10_11_Bredfjallet_Lysevatten.gif?​200}} ​
 +
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​bohusleden:​vastersjon_stora_gunnarsvattnet?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +===== Fontin =====
 +12.8 km, tur och retur, småstigar, blött när det har regnat, tekniskt hyfsat enkel. En hel del rötter och sten.
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​fontin_bohusleden.xml [ 98% , 600px ] }} 
 +
 +
 +===== Vandringsförslag 2008-06 =====
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​bohusleden_svartedalen_2008_06.xml [ 98% , 800px ] }} 
  
friluftstips/vandring/bohusleden.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)