User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:risveden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

friluftstips:vandring:risveden [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Risveden ======
 +Se rundorna på [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​risveden.htm|Google Maps]] ​
 +
 +{{:​friluftstips:​lopning:​risveden:​risveden.jpg?​500}} ​
 +Mats J:
 +"Start och stopp vid Östads kyrka. Tid 2:04:00 inkl en rast vid Klevsjö loft för att beundra den enormt fina utsikten i ett fantastiskt väder. Till hälften grusväg och andra hälften stig av den bästa kvalitet vi hittills upplevt. Rekommenderas varmt."​
 +19 km
 +
 +Se rundan på [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​risveden.kmz|Google Earth]]
 +
  
friluftstips/vandring/risveden.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)