User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:skaneleden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:skaneleden [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:vandring:skaneleden [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Skåneleden ======
 +Skåneleden är mer än 95 mil lång och uppdelad i drygt 75 dagsetapper. Den är indelad i fyra delleder som sitter ihop i ett gemensamt ledsystem.
 +Se [[http://​www.skaneleden.se/​|Skåneleden.se]] för mer info.
 +
 +===== Ås-åsleden =====
 +Leden startar från lägerplatsen vid Tingvalla, Åstorp. Den sista etappen slutar vid Agusa.
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​skaneleden:​as_asleden?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +
 +===== Kust-kustleden =====
 +Kust-kustleden är uppdelad i två leder. ​
 +Kust-kustleden ost startar i Sölvesborg,​ vid Ynde rastplats. Den sista etappen slutar vid lägerplatsen som är belägen vid Hårsjön. ​
 +Kust-kustleden väst startar från lägerplatsen vid Hårsjön. Den sista etappen slutar vid Örlid. ​
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​skaneleden:​kust_kustleden?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +
 +===== Nord-Sydleden =====
 +Nord-sydleden är uppdelad i två leder:
 +Nord-sydleden del 1 startar vid lägerplatsen i Hårsjö. Den sista etappen slutar vid lägerplatsen som ligger vid Rövarekulans Naturreservat.
 +Nord-sydleden del 2 startar från lägerplatsen vid Rövarekulan. Den sista etappen slutar vid S:t Knutstorg i Ystad, där du även finner stadens turistbyrå.
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​skaneleden:​nord_sydleden?​0&​lightbox}} ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Österlenleden =====
 +Österlenleden startar i Ystad. Den sista etappen slutar vid Snogeholm, några hundra meter från gården Raftarp.
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​skaneleden:​osterlenleden:​karta:​osterlenleden_karta.gif?​300}} ​
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​skaneleden:​osterlenleden?​0&​lightbox}} ​
  
friluftstips/vandring/skaneleden.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)