User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:skatas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

friluftstips:vandring:skatas [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Skatås ======
 +**Se rundorna på** [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​skatas.html|Google Maps]] ​
 +\\
  
 +===== Härlanda tjärn, Brudarbacken =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​skatas:​brudarbacken_2006_04_14.jpg?​500}} ​
 +11.3 km
 +
 +===== Getryggen-Skatås =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​skatas:​intaggetryggskatas060226.jpg?​500}} ​
 +Getryggen, ner på Bohusleden till 8-delen av 18km, till milen, åter till Getryggen, Bohusleden till Skatås, 5:an baklänges, åter till Intagsgatan.
 +18km 
 +
 +===== Skatås 5:an =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​skatas:​intagsg_skatas_5an.gif?​500}} ​
 +Start: Intagsgatan 2
 +- Via Kålltorpsskolan,​ Apslätten samt början av 8an upp till Skatås Central.
 +- 5an runt.
 +Slut: Intagsgatan 2
 +10km
 +
 +
 +
 +
 +===== Skatås - Stora Delsjön runt =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​skatas:​skatas_st_delsjon.jpg?​500}} ​
 +Underbara vyer över St Delsjön.
 +En hel del branta backar att slita ut benen på.
 +Inte speciellt teknisk löpning, välkänt promenadstråk.
 +11.7 km
 +
 +===== Skatås-milen =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​skatas:​skatasmilen.gif?​500}} ​
 +9.8 km
 +
 +
 +
 +====== Fotografier från området ======
 +==
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​delsjo_omradet?​0&​lightbox}} ​
friluftstips/vandring/skatas.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)