User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:soteleden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:soteleden [Y-m-d, H:i]
anders_admin created
friluftstips:vandring:soteleden [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Soteleden======
 +Norra delen av Sote-leden är på ca 60 km. Här finns flera vindskydd samt två mindre stugor med uppvärmningsmöjligheter. Sote-leden är märkt med blå/vita markeringar på träd eller stolpar. Även märkta stenrösen förekommer på vissa bergspartier.
  
 +Södra delen av Sote-leden är ca 10 km och är märkt med blå/vita markeringar på träd eller stolpar.
 +
 +Pilar visar var leden avviker eller korsar allmän väg. På vissa skyltar står även namnet på Sote-leden.
 +Leden är uppdelad i flera etapper. Vid varje etappsträcka finns en mindre informationstavla där Du kan orientera dig.
 +
 +==== Etappsträckor ====
 +**Etappsträcka 1**
 +Kungshamn - Spaktorpet är avstängd på markägarens begäran.
 +
 +**Etappsträcka 2**
 +Spaktorpet - Gammelgården,​ Hunnebostrand är stängd på markägarens begäran.
 +
 +**Etappsträcka 3**
 +Gammelgården - Bratteby
 +
 +**Etappsträcka 4**
 +Bratteby - Enerbacken
 +
 +**Etappsträcka 5**
 +Bratteby - Rörby Soldattorp
 +
 +**Etappsträcka 6**
 +Rörby Soldattorp - Hee
 +
 +**Etappsträcka 7**
 +Enerbacken - Bovallstrand
 +
 +**Etappsträcka 8**
 +Hee - Bovallstrand
 +
 +**Etappsträcka 9**
 +Bovallstrand - Anneröd
 +
 +**Etappsträcka 10**
 +Anneröd - Berg
 +
 +**Etappsträcka 11**
 +Berg - Hogen
 +
 +**Etappsträcka 12**
 +Hogen - Övre Kärr
 +
 +**Etappsträcka 13**
 +Övre Kärr - Åby
 +
 +**Etappsträcka 14**
 +Övre Kärr - Grinnemyren
 +
 +**Etappsträcka 15**
 +Grinnemyren - Åby
 +
 +**Etappsträcka 16**
 +Åby - Nedre Kärr
 +
 +**Etappsträcka 17**
 +Hee - Hommedal
 +
 +**Etappsträcka 18**
 +Hommedal - Grinnemyren
 +
 +**Etappsträcka 19**
 +Hommedal - Anneröd
 +
 +Äventyrsstigen
 +
 +Torparrundan
 + 
 +Du kommer snart att märka att det finns mycket berg på Sotenäset. Leden går upp och ner på ett flertal platser med dito hänförande utsikt över västerhavet och skärgården. Men här finns också lugna skogsmiljöer där tall- och granskogar blandas med ljuva lövskogar. Här finns renodlade bok-, ek- och alskogar samt mindre myrmarker och tallhedar. Omväxlingarna är många och Du tröttnar nog aldrig på vandringen i vårt landskap.
 +
 +Läs mer: [[http://​www.sotenas.se/​default.asp?​initid=807&​mainpage=templates/​05.asp?​sida=671|Sotenäs komun]]
 +
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​soteleden?​0&​lightbox}}
friluftstips/vandring/soteleden.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)