User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:vildmarksleden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:vildmarksleden [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:vandring:vildmarksleden [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vildmarksleden ======
 +Vildmarksleden sträcker sig 38.5 km från Hindås till Skatås. Den består av omväxlande grusvägar och stigar. Ganska lättvandrad,​ inga branter att bestiga. Slutet över Getryggen kan möjligen vara lite tuffare med brant stigning och svårt att placera kängorna. Leden bjuder på många fina utsiktspunkter.
  
 +[[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​gpx/​vildmarksleden.xml|GPX-fil]] spara som GPX. 
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​vildmarksleden:​karta:​vildmarksleden_karta.jpeg?​300&​direct}} ​
 +
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​vildmarksleden.xml&​maptype=G_NORMAL_MAP}} ​
 +
 +Se rundorna på [[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​vildmarksleden.htm|Google Maps]] ​
 +
 +Det är bra att vara van vid att springa på stigar med mycket rötter och stenar innan man ger sig ut på leden, även om man kommer träffa på en hel del grusväg också. Karta är ett måste, kompass bör man ha med sig. Har man en GPS så är det ännu bättre. Vissa delar av leden är väldigt dåligt markerade och man går bort sig mycket lätt.
 +
 +
 +===== Härskogen - Kåsjön 21 km =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​vildmarksleden:​vildmarksleden.jpg?​500}} ​
 +Arla morgon med lite lätt dimma över sjöarna, solen i ryggen och den kanon fina Vildmarksleden med långa stäckor av tallbarrstäckta stigar. Med mycket dricka i en bra ryggsäck blir rundan till en ren njutning. Man kan väl säja att mycket bättre än så här blir det inte.
 +Underbart pass!/​Anders P
 +
 +
 +===== Hindås - Härskogen 16 km =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​vildmarksleden:​vildmarksleden_hindas_harskogen_small.jpg?​500}} ​
 +Start vid Hindås gården & här ifrån tar man sig på vägen via Hjortvikens konferens anläggning slutligen ner till sjön där det känns som om spåret borde börja. Vägen till Härskogen är sedan en kuperad resa där spåret tidvis är dåligt röjt, sedan Gudrun kanske? Ledan är annars mycket trevligt och man springer omväxlande på stigar & grusvägar. Det gäller att vara lite vaksam då leden är riktigt dåligt uppmärkt på sina ställen så det är lätt att springa fel så en karta /GPS är att rekomendera./​Anders P
 +
 +
 +===== Kåsjön - Skatås 9.3 km =====
 +{{:​friluftstips:​lopning:​vildmarksleden:​skatas_kasjon_9_3_km.jpg?​500}} ​
 +En ganska lättsprungen del av leden, mycket grusväg. Getryggen på slutet är tung, både uppför och nerför, med mycket teknisk löpning. Vattnet i Kåsjön är drickbart.
 +
 +
 +
 +===== Hindås - Skatås 38.5 km =====
 +[[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​vildmarksleden060730.htm|Google Maps]] ​
 +[[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​gpx/​vildmarksleden.xml|GPX-fil]] spara som GPX.
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​vildmarksleden:​karta:​vildmarksleden_karta.jpeg?​500}}
 +
 +
 +===== Fotografier =====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​vildmarksleden?​0&​lightbox}} ​