User Tools

Site Tools


links:barn:sjukdomar:stjartfluss

Stjärtfluss

Tycker barnet att det gör ont att bajsa, har din sjuåriga dotter flytningar eller har din åttaåriga son en långdragen förhudsinflammation? Då kan det röra sig om stjärtfluss. Mats Reimer, barnläkare, förklarar hur symptomen ser ut.

Mats Reimer är barnläkare i primärvården, barn- och ungdomsmedicin, på Mölnlycke Vårdcentral.

Mats har tidigare skrivit i Läkartidningen om streptokockinfektioner i barns underliv och föreslagit samlingsnamnet ”stjärtfluss” på dessa infektioner. Det nya namnet verkar bli accepterat, även om några tycker att det låter löjligt, förklarar han för AlltomBarn.se.

Vad är stjärtfluss?

Stjärtfluss orsakas av samma sorts streptokocker som ger halsfluss, fast denna underlivsinfektion kan ofta missuppfattas och få fel diagnos, säger Mats till AlltomBarn.se.

Vilka kan smittas av stjärtfluss?

Oftast förekommer det hos barn i förskolan och lågstadiet.

Hur märker man att barnet har fått stjärtfluss?

Fyra varianter av stjärtfluss kan ses. Hos flickor yttrar det sig oftast i form av flytningar - och då handlar det alltså inte om flickor som kommit in i puberteten. Stjärtfluss kan också orsaka obehag runt ändtarmsöppningen, med sveda och klåda, huden kan spricka och blöda runt anus. Då gör det ofta ont att bajsa. Pojkar kan få en långdragen förhudsinflammation, som inte blir bra även om man spolar och gör rent. Vi brukar kalla det snoppfluss. Mer ovanligt är att barnet får hudinfektion i underlivet med utbredda utslag.

Symptomen kan vara olika på olika barn, och man kan se olika kombinationer av dessa symtom.

Hur pass vanligt är det?

Det flesta barn får aldrig stjärtfluss. I vår kommun finns ungefär 4.000 barn i dessa åldrar och jag uppskattar att det i alla fall är någon per vecka som kommer in med stjärtfluss. Men eftersom vi undervisat våra distriktsläkare i hur man gör stjärtflussprov kan det röra sig om fler.

När ska man kontakta doktorn?

Om barnet får utslag i underlivet, om barnet får flytningar som inte är tillfälliga, om det upplever obehag när det ska bajsa, om det finns blod i avföringen eller om en förhudsinflammation inte går över.

Hur ställer läkaren diagnosen stjärtfluss?

Det kan man enkelt göra genom med samma snabbtest som man normalt använder i halsen, för det går också bra att använda i rumpan. En vanlig feldiagnos kan annars bli att barnet har fått en svampinfektion i underlivet. Men barn i den åldern får sällan det.

Hur behandlar man stjärtfluss?

Man behandlar det som halsfluss, med penicillin i 10 dagar. Får barnet ett återfall byter man till modernare antibiotika. Men det är då svårt att veta om bakterierna inte ville dö ut av den första behandlingen eller om barnet smittats igen av en annan familjemedlem, som varit bärare av streptokockerna.

Vad händer om stjärtflussen inte behandlas?

Det blir inga större komplikationer, barnet får inte feber - om det inte har halsfluss samtidigt. Men det är ju obehagligt att ha stjärtfluss, och den kan hålla i sig länge om man inte behandlar.

links/barn/sjukdomar/stjartfluss.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1