User Tools

Site Tools


links:diverse:kungalv

Kungälv info

Kungälvs kommun - viktiga nummer & kontaktuppgifter

Telefonnumret till kommunens växel är: 0303-23 80 00
Växeln är öppen: månd 7.30-17.30, tisd-torsd 7.30-16.30, fred 7.30-16
Nämndhuset 44281 Kungälv
Telefax: 0303-19035
Kontoren är öppna: månd 8-12, 13-17.30, tisd-fred 8-12, 13-16
Kommunens hemsida: www.kungalv.se
E-post: kungalvs.kommun@kommun.kungalv.se

Larm och Felanmälan

Larm
Vid akut nödläge 112
Räddningstjänst
(brandsläckning och annan räddning)
Kontorstid 23 96 00

Felanmälan

Kungälv Energi AB
Journummer efter kontorstid
Fel på elledningar, gatubelysning
och fjärrvärme 596 00
Vid fel på vatten och avlopp och vid
trafikhinder på kommunala vägar,
även fel på kommunala fastigheter
SOS Kungälv 031-703 16 60
Eldning utomhus 031-703 00 68
Risklinjen 23 98 00

Administration

Nämndhuset
442 81 KUNGÄLV
Tel 23 80 00
Fax 190 35
Barn- och ungdomsförvaltning
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltning
Uppdragskontor
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsekontor
Samhällsbyggnadskontor
Socialtjänsten
Överförmyndarsekreteriat
Kommunledning
Kommunalråd (m) 23 91 10
Kommunalråd (s) 23 91 11
Kommunchef 23 91 08

Barnomsorg & Grundskolor

Skolkontor Nämndhuset
442 81 KUNGÄLV
Växel 23 80 00
Fax 631 85
SA-verksamhet
Skolläkare 23 98 01
Skolpsykolog 23 95 17
Områdeskontor
Räfsalsv., 442 42 KUNGÄLV
Områdeschef 23 97 26
Områdeskontor 23 97 25
Kö-samordnare 23 97 28
Kustens områdeschef
Skolv., 442 50 YTTERBY
Fax 24 62 11
Områdeschef 24 62 10
Områdesexp 24 62 00
Kö-samordnare 24 62 06
Familjedaghemschef 24 62 34
Områdeskontor
Ytterbyv., 442 30 KUNGÄLV
Fax 649 51
Områdeschef 23 90 32
Områdesexp 23 95 10
Kö-samordnare 23 90 35
Familjedaghem 133 27
även 133 27
Enhet (Tvåspråk/öppen förskola) 23 90 52

Förskolor

Björkås förskola
Hällebergsg., 442 54 YTTERBY 921 24
Blåmesen förskola
Vetegången 5
442 39 KUNGÄLV 594 25
Brännässlan/Anakondan
Kovikshamn, 442 71 KÄRNA 22 68 99
Ekorren
Diseröd (Romelanda)
442 10 KUNGÄLV 22 37 19
Mullvaden 22 30 49
Svalan 22 35 45
Fridhemskullen
Fridhemsg. 37
442 33 KUNGÄLV 23 90 97
Grodan 23 90 95
Masken 23 90 96
Snigeln 23 90 98
Glinime/Oden
(Vikinga)
449 30 NÖDINGE 977 75
Mimer 23 97 73
Iskällans förskola
Christian IV:s väg
442 39 Kungälv
Yngre barns avd: 198 67
Äldre barns avd: 172 93
Utepedagogik samt bedriver knytte- och mulleverksamhet
Kalvegrinna (Kärnan)
Kaprifolv. 3, 442 70 KÄRNA 22 13 62
Kantarellen
Nunnegårdsg. 52-54
442 41 KUNGÄLV 147 75
Kastellegården
Lekmannag. 4, 442 50 YTTERBY 929 81
Olseröd förskola
Olseängen 21
442 42 KUNGÄLV 124 07
även 107 66
Prästkragens förskola
Torgg. 8, 442 32 KUNGÄLV 122 84
Rödhaken
Svartbrödrag.
442 37 KUNGÄLV 133 27
Tärnan/Måsen
(Marstrand)
440 30 MARSTRAND 603 48
Tärnan 603 48

Enskild barnomsorg Björkäsgården
Hällebergsg. 41, 442 54 YTTERBY 920 93

Harestad
Normannag., 442 90 KUNGÄLV 22 01 99

Kode
Smaragdv., 442 60 KODE 503 93

Komarken öppna förskola
Ytterbyv., 442 30 KUNGÄLV 120 57

Munkegärde, Munkebo, Kareby
Hagenv. 69, 442 93 KAREBY 22 20 82

Tyftegården
Tyfter, 442 91 ROMELANDA 22 35 03

Grundskolor

0-3 Kode
Smaragdv., 442 60 KODE
Fax 501 76
Rektor/Bitr rektor 508 40

0-6 Kareby Skola
442 93 KAREBY
Fax 22 20 47
Rektor 22 25 94

4-6 Tunge skola
442 60 KODE
Fax 513 11
Rektor 508 39

Klöverbackens skola
Rådjursg. 3, 442 81 KUNGÄLV
Fax 123 24
Bitr rektor 23 97 50

Kullens skola
Nunnegårdsg. 52-54
442 41 KUNGÄLV
Fax 155 66
Rektor 23 97 56
Bitr rektor 23 97 57

Munkegärdesskolan
Räfsals. 7-9
442 42 KUNGÄLV
Fax 179 69
Rektorsexp 23 97 00
även 23 97 01
Bitr rektor 23 97 03
Rektor 23 97 02

Olseröds Skola
Olseängen 21
442 42 KUNGÄLV
Fax 593 49
Rektor 23 97 33

0-6 Hålta skola
Hålta annex 140, 442 95 HÅLTA
Rektor 22 74 77
Fax 22 74 77

0-6 Kastellegårdsskolan
Hollandsg. 2, 442 50 YTTERBY
Bitr rektor 926 78
Fax 926 78

0-6 Marstrands skola
Varvsg., 440 30 MARSTRAND
Fax 619 73
Rektor 613 64

1-6 Kärna skola
Kärnav. 8, 442 70 KÄRNA
Fax 982 91
Rektor 982 01
Bitr rektor 982 02

7-9 Ytterbyskolan
Skolv. 1, 442 50 YTTERBY
Rektor 22 62 12
Fax 24 62 11

0-6 Nordmannaskolan
Nordmannatorget
442 37 KUNGÄLV
Fax 149 70
Rektor 23 97 70
Bitr rektor 23 97 71

0-6 Vikingaskolan
Vikingag. 6, 442 36 KUNGÄLV
Fax 135 91
Rektor 23 97 70
Bitr rektor 23 97 71

0-6 Övre Fontinskolan
Fontinv. 37, 442 31 KUNGÄLV
Fax 172 38
Rektor 23 95 12
Bitr rektor 23 95 13

7-9 Thorildskolan
Ytterbyv., 442 30 KUNGÄLV
Fax 157 18
Exp 23 90 30
Bitr rektor 23 90 33
Rektor 23 90 31

Solängskolan
Ivar Claessonsg. 21
442 33 KUNGÄLV
Rektor 638 96
Fax 638 96

Musikskola

Kungälvs Musikskola
Exp 23 82 40

Gymnasieskolor & Vuxenutbildning

Gymnasieskolor
Kongahällagymnasiet
Gymnsieg. 1, 442 34 KUNGÄLV
Nämndhuset, växel 23 80 00
Fax 646 17
Privatsamtal till elever förmedlas ej
Frånvaroanmälan elever 21 19 21
Fax Kongahällsskolan 136 80
Triogymnasiet
Industriv. 5
442 34 KUNGÄLV 23 80 00

Särskolor
Trekungaskolan
Gymnsiesärskola
Fabriksg. 1, 442 34 KUNGÄLV 23 80 00

Vuxenutbildning
Kommunal Vuxenutbildning
Trollhättev. 16
442 34 KUNGÄLV
Fax 158 04
Exp månd-fred 9-16 23 83 40
även 23 95 85
Sjukanmälan 24 94 10

Bibliotek

Huvudbibliotek
Kungälvs bibliotek
Tfnsvarare för aktuella öppettider
Informationsdisk 23 82 11
Låneexp 23 82 10
Fax 190 05
Biblioteks/kulturchef 23 82 13
Kultursekreterare 23 82 15

Filialbibliotek
Diseröd Bibliotek
Disarödsskolan
442 77 ROMELANDA 22 36 96
Exptid, ej juli, månd, onsd 11-13,
månd, torsd 16-19
Kode Bibliotek
Smaragdv. 1, 442 60 KODE 508 22
Kärna skola
Kärnav. 8, 442 70 KÄRNA 982 50
Marstrands Bibliotek
Rådhusg., 440 30 MARSTRAND 606 70
Ytterby
Skolv. 1, 442 50 YTTERBY 24 62 36

Energi

Kungälv Energi AB
Byggmästareg. 5
442 81 KUNGÄLV
Kundtjänst/debitering
av konsumtionsavgifter
tfntid 9-12, 13-16 23 80 00
Fax 132 70
Fel på eldistributionsnät,
fjärrvärmenät och
gatubelysning 596 00
Fel på eldistributionsnät
Markstrand, se Vattenfall Bohus-Dal
Elnät AB
Fel på apparater och inomhus-
ledningar, se elinstallationsfirmor i
Branschregistret
Elförsäljning, se Västringen Energi AB

Fritid

Fritidsgård
Båtellet Fritidsgård
Båtellet, 440 30 MARSTRAND 611 01
Kode fritidsgård
Smaragdv., 442 60 KODE 503 93
Fax 501 42
Kullen fritidsgård
Nunnegårdsg. 12
442 41 KUNGÄLV 189 72
Fax 20 90 84
Kärna
442 70 KÄRNA 22 14 03
Nordmarken fritidsgård
Nordmannatorget 1
442 37 KUNGÄLV 141 95
-föreståndare 141 96
-café 141 98
Fax 141 96
Ytterby fritidsgård
Skolv. 1, 442 50 YTTERBY 24 62 38
Fax 582 91

Idrott

Idrottshallen Kongahällahallen/
Kastellgårdshallen
Ytterbyv. 18
442 35 KUNGÄLV 125 21
Fax 130 16
IP Hermansby Kärnavallen
Hermansby, 442 74 HARESTAD 22 66 52
IP Kode Lunnevi
Släbo 1, 442 96 KODE 508 29
IP Kongevi
Kongevi, 442 00 KUNGÄLV 108 26
IP Yttern
Ytterby, 442 00 KUNGÄLV 915 46
Motionscentralen Fontin
Fontin, 442 00 KUNGÄLV 172 19
Sim- och Ishallen Oasen
Rosendalsg. 1
442 35 KUNGÄLV
-reception/kassa 23 98 40
-ishallen 23 98 46
-platschef 23 98 41
Fax 183 30
Skarpe Nord Isbana
Skarpe Nord, 442 00 KUNGÄLV 133 10
Fax 126 50

Individ- och familjeomsorg

Socialtjänst
Förvaltningsledning och
administrativ enhet 23 80 00
Tillståndsgivning 23 80 00
Familjerådgivning 23 91 00
Vuxenstöd, missbruk,
Familjer med barn 0-16 år
Familjerätt
Flyktingmottagning/Invandrarbyrå
Skuld- och budgetrådgivning
Nämndhuset, 442 81 KUNGÄLV 23 80 00
Tidsbeställning via mottagningen 9-12,
månd även 16-17.30
Tfntid socialsekreterare, enhetschefer
8.30-9.30, månd även 15-16
Projekt Axet
Västra g. 60
442 31 KUNGÄLV 24 82 40
Rådgivningsbyrån
Västra g. 64
442 31 KUNGÄLV 177 12
Ungdomsgruppen 16-25 år
Bagareg. 6, 442 30 KUNGÄLV
Enhetschef 631 17
Socialsekreterare 595 10
även 595 20
även 595 30
även 595 40

Utredningsenhet

Alkoholpolikliniken
Bagareg. 6, 442 30 KUNGÄLV 631 10
Kurator 631 13
Psykolog 631 51
Enhetschef 631 17
Sjuksköterska 631 12
Överförmyndare
Rolf Boman 23 90 82
Exp, Besök - tfntid vard 9-12 23 90 81

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning
442 81 KUNGÄLV 23 96 78

Kultur

Harestads föreningslokal
Harestads G. Skola
442 74 HARESTAD 22 01 20
Kvarnkullen samlingslokal
Kvarng. 8, 442 35 KUNGÄLV 104 84

Näringsliv & mark

BOKAB
Bostads- och Industriexploatering
samt Näringsliv
442 81 KUNGÄLV
Bengt-Göran Björk 23 80 00
Fax 141 00
E-post: bokab@kommun.kungalv.se

Omsorg för funktionshindrade

Handikappomsorg 23 80 00
Fax 186 70
LSS-handläggare 23 80 00
Omsorgsteam 23 80 00
LSS habiliteringsteam 23 80 00

Daglig verksamhet

Inlandsgruppen
Västra Porten 1, 442 51 YTTERBY 947 96
Jannexet
Bultg. 16, 442 40 KUNGÄLV 917 42
Lilla Älvgården
Trollhättev. 16
442 34 KUNGÄLV 24 97 11
Rollsbo industrigrupp
Bultg. 18, 442 40 KUNGÄLV 589 55
Servicegruppen
Nämndhuset, 442 81 KUNGÄLV 23 80 00
Svalan 23 98 13
Tian
Västra Porten 1, 442 51 YTTERBY 921 67
Älvgården
Grindenv. 6, 442 39 KUNGÄLV 576 80

Gruppbostäder

Jorsalag. 7, 442 39 KUNGÄLV 649 78
Korsriddareg. 7
442 39 KUNGÄLV 122 60
Näckrosens eftermiddagshem
Hällebergsg. 41, 442 54 YTTERBY 24 58 20
Husfrejag. 8
442 39 KUNGÄLV 120 02
Ormen Långeg. 23
442 39 KUNGÄLV 120 25
Barfotsg. 3
442 39 KUNGÄLV 122 52
Rådmansg. 40
442 30 KUNGÄLV 591 04
Torgg. 6
442 32 KUNGÄLV 24 93 85

Psykiatri

Stöd för psykiatriskt funktionshindrade
Platschef 23 80 00
Gruppboende
Gemensamhetslägenhet 24 82 25
Kontaktlägenhet - Boendestöd
Kongahällag. 88, 5 tr
442 38 KUNGÄLV 179 56

Särskilda boenden

Kontaktlägenhet
Freja 199 91
Kongahällag.
442 38 KUNGÄLV 171 79
Nunnegårdsg.
442 41 KUNGÄLV 131 32
Psykiskt funktionshinder
Kongahällag.
442 37 KUNGÄLV 179 56
Korttidshem, elevhem, avlösarservice
för barn och ungdom
Villa Tveten
Tvetg. 14, 442 33 KUNGÄLV
Villa Trollbacken 187 00

Renhållningsentreprenörer, avfallshantering

Renhållning
442 81 KUNGÄLV 23 96 45
Renhållningsentreprenör
Kungälvs Transporttjänst AB 24 58 60

Räddningstjänst

Vid akut nödläge 112
Räddningstjänst
Enbärsv. 2, 442 42 KUNGÄLV
Växel kommun 23 80 00
Fax 641 80
Exp endast 8-12 23 96 00
Personaltfn i Kungälv 23 96 13
Eldning utomhus 031-703 00 68

Sotning

Kungälvs Sotningsväsende
Traktorg. 7, 442 40 KUNGÄLV 923 88

Tekniska kontor

Gator och parker

Gatukontor
442 81 KUNGÄLV
Exp Nämndhuset 23 80 00
Fax 175 71
Gator och trafik 23 96 51
Parker 23 96 48
Avfallshantering 23 96 45
Projekteringsgrupp 23 91 60
Kollektivtrafik 23 96 63
VA-chef 23 96 46
Fax 21 13 90
VA-ingenjör 23 96 54
Driftingenjör 23 98 83
Entreprenadavd, Fabriksg. 14
-chef 23 98 62
-exp 23 98 60
även 23 98 62
-växthus 23 91 48
-entreprenadavd
Fax 181 90

Marstrand:
Södra Strandgatan 5
Öppet: mån-fre 8-12
Avdelningskontor 23 99 40
(Hamn, färja, parkering, vinterväghållning, park, kaj)
Fax 601 58
Fel utom fastighet VA-ledning,
gator och vägar: 23 99 40
Kontorstid växel 23 80 00
Se även www.marstrandshamn.nu
tk.marstrand@kungalv.se

Turism

Bohus Fästning
Frejav. 1, 442 31 KUNGÄLV 156 62
Öppet april-sept

Kungälvs Turistbyrå
Fästningsholmen
442 81 KUNGÄLV 23 92 00
Fax 171 06
Åretruntöppen

Marstrands Turistbyrå
Södra Strandgatan 5, 440 30 MARSTRAND 600 87
Öppet året runt: mån-fre 8-12, utökat öppettider på sommaren
Fax: 600 18
Se även www.marstrand.se
info.marstrand@kungalv.se
Äldreomsorg Nämndhuset, 442 81 KUNGÄLV 23 80 00
Grupplokaler för vårdbiträden
Ivar Claessons g. 1
442 32 KUNGÄLV
Kärna/Kaprifolen 22 69 08
Grupplokal för vårdbiträden 514 43
Färdtjänst
Färdtjänsthandläggare 23 80 00
Kommun/Rehab 23 98 31
Platschef 23 98 27
Fax 24 92 80

Daglig verksamhet
Länsmansgården “glömska äldre”
Bultg. 40, 442 40 KUNGÄLV 924 31

Gruppbostäder
Gläntan
Kärnav. 6 A, 442 70 KÄRNA
Platschef 22 62 83

Hemtjänstområden
Platschef/hemtjänstassistent för
Kärnaområdet/Kaprifolen 22 69 08
Harestadsområdet/Gläntan 22 62 83
Hemtjänst
Platschef/hemtjänstassistent 513 30
Hemtjänstområden
Platschef/hemtjänstassistent för
området Romelanda/Kareby/
Kode/Munkegärde 513 30
Ytterby/Hålta 921 22
Komarken 24 96 81
Trollhättev.
442 32 KUNGÄLV 106 63
även 125 68
Hemtjänst
Enhetschef 601 20
Hemtjänst
Platschef/hemtjänstassistent 24 42 09

Hemvård
Hemsjukvård
Centrum 23 99 20
även 23 99 21
Komarken 23 99 22
även 23 99 23
Psykiatrisk hemsjukvård 23 99 24

Särskilda boenden
Karprifolen
Kaprifolv., 442 70 KÄRNA 22 69 08
Terapi 22 66 95
Solhaga
Smaragdv., 442 60 KODE
Platschef 505 35
Terapi 505 14
Hemsjukvård 507 54
Gruppboende Solrosen, demens 515 04
Båtmansgärdet
Bagareg. 2-4
442 30 KUNGÄLV
Platshcef 24 96 80
Kök 24 96 83
Eklunden
Häradsv., 442 50 YTTERBY
Platschef 921 21
Sjuksköterska 921 22
Kök 921 20
Eden gruppboende 934 96
Fax 913 98
Ranrikegården
Fridhemsg. 29
442 33 KUNGÄLV
Platschef 23 99 05
Terapi 23 99 12
Kök 23 99 11
Lyan, gruppboende 23 99 16
Björken, gruppboende 23 99 15
Riddaren, gruppboende 23 99 14
Rexegården
Ivar Claessons g.
442 32 KUNGÄLV
Platschef 23 98 37
Sjukhem Fridhemskullen
Fridhemsg. 35
442 33 KUNGÄLV 23 93 65
Platschef/Bitr 23 93 55
Sjukhemschef 23 93 56
Vån 1 23 93 61
Vån 2 23 93 62
Terapi 23 93 58
Ytterbyhemmet
Sjukhem
Lekmannag. 2, 442 50 YTTERBY 949 40
Avd 1 949 43
Avd 2-3 949 49
Köket 949 46
Terapi 582 10
Sörgården
Hamng. 45, 440 30 MARSTRAND
Platschef/fax 601 20
Terapi 609 55
Ekhaga
Diserödsv. 1, 442 77 ROMELANDA 24 42 00
Enhetschef 24 42 01
Sjuksköterska 24 42 02
Terapi 24 42 03
Gruppboende Ekebo 24 42 05
Avd Björken 24 42 06
Avd Eken 24 42 07
Avd Linden 24 42 08
Fax 22 37 86

links/diverse/kungalv.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1