User Tools

Site Tools


links:humor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
links:humor [Y-m-d, H:i]
anders_admin
links:humor [Y-m-d, H:i]
anders_admin [Humor]
Line 1: Line 1:
 +====== Humor, spel, lek ======
 +
 +===== Spel =====
 +
 +Hapland
 +Kul spel, man skall klura ut hur man skall använda saker för att få gubbar att tända facklor
 +<​tab>​[[http://​www.albinoblacksheep.com/​flash/​hapland|Första spelet]] ​
 +<​tab>​[[http://​www.foon.co.uk/​farcade/​hapland2/​|Andra spelet]]
 +
 +[[http://​www.fasco-csc.com/​index_e.php|Crimsonroom,​ äventyrsspel]] ​
 +[[http://​home.tiscali.se/​martinhk/​|Försvunna diamanten]] ​
 +[[http://​www.tittavajahitta.se/​|TittaVadJagHitta]] Skattjakt i olika städer
 +[[http://​www.sesam.no/​spill/​katapult/​|Katapult]] försök få killen i katapulten så långt som möjligt
 +[[http://​rdfhost.free.fr/​|Rick Dangerous]] arkadspel
 +[[http://​pingus.seul.org/​|Pingus]] Lemmings-klon
 +[[http://​pcforalla.idg.se/​2.1054/​2.2767|PC För Alla's gratis-spel]] ​
 +[[http://​www.2dplay.com/​|2dPlay]] ​
 +
 +===== Humor =====
 +[[http://​rolig.rolig.nu/​|Roliga sidan (via webb-link.nu)]] ​
 +[[http://​cagle.slate.msn.com/​|Daryl Cagle'​s Professional Cartoonists Index!]] ​
 +[[http://​www.dilbert.com/​|Dilbert]] ​
 +[[http://​www.weebl.jolt.co.uk/​|Weeble and Bob]] 
 +[[http://​www.funnypictures.dk|FunnyPictures.dk]] ​
 +[[http://​www.regards.com/​|Regards.com]] roliga e-vykort
 +[[http://​www.wulffmorgenthaler.com|Wulffmorgenthaler.com]] ​
 +[[http://​www.grapheine.com/​bombaytv/​index_uk.php|Bombay TV]] Egna subtitlar till filmer
 +
 +
 +
 +
 +==== Videos ====
 +<​html>​
 +<object width="​425"​ height="​350">​ <param name="​movie"​ value="​http://​www.youtube.com/​v/​LxBu8ZabkxI">​ </​param>​ <embed src="​http://​www.youtube.com/​v/​LxBu8ZabkxI"​ type="​application/​x-shockwave-flash"​ width="​425"​ height="​350">​ </​embed>​ </​object>​
 +</​html>​
 +
 +[[http://​www.internetstart.se/​flash_hits.asp|Flash-filmer]] tecknat
 +[[http://​www.boreme.com/​|Boreme.com]] ​
 +[[http://​www.metacafe.com/​|Metacafe]] roliga filmer
 +[[http://​www.snabbstart.com/​|Snabbstart]] mera filmer, mm
 +[[http://​www.comegetyousome.com/​|ComeGetYouSome.com]] ​
 +[[http://​www.youtube.com|YouTube.com]] ​
 +[[http://​www.videoboom.se|VideoBoom.se]] ​
  
links/humor.txt · Last modified: Y-m-d, H:i by anders_admin