User Tools

Site Tools


links:humor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
links:humor [Y-m-d, H:i]
anders_admin
links:humor [Y-m-d, H:i]
anders_admin [Humor]
Line 1: Line 1:
 +====== Humor, spel, lek ======
 +
 +===== Spel =====
 +
 +Hapland
 +Kul spel, man skall klura ut hur man skall använda saker för att få gubbar att tända facklor
 +<​tab>​[[http://​www.albinoblacksheep.com/​flash/​hapland|Första spelet]] ​
 +<​tab>​[[http://​www.foon.co.uk/​farcade/​hapland2/​|Andra spelet]]
 +
 +[[http://​www.fasco-csc.com/​index_e.php|Crimsonroom,​ äventyrsspel]] ​
 +[[http://​home.tiscali.se/​martinhk/​|Försvunna diamanten]] ​
 +[[http://​www.tittavajahitta.se/​|TittaVadJagHitta]] Skattjakt i olika städer
 +[[http://​www.sesam.no/​spill/​katapult/​|Katapult]] försök få killen i katapulten så långt som möjligt
 +[[http://​rdfhost.free.fr/​|Rick Dangerous]] arkadspel
 +[[http://​pingus.seul.org/​|Pingus]] Lemmings-klon
 +[[http://​pcforalla.idg.se/​2.1054/​2.2767|PC För Alla's gratis-spel]] ​
 +[[http://​www.2dplay.com/​|2dPlay]] ​
 +
 +===== Humor =====
 +[[http://​cagle.slate.msn.com/​|Daryl Cagle'​s Professional Cartoonists Index!]] ​
 +[[http://​www.dilbert.com/​|Dilbert]] ​
 +[[http://​www.weebl.jolt.co.uk/​|Weeble and Bob]] 
 +[[http://​www.funnypictures.dk|FunnyPictures.dk]] ​
 +[[http://​www.regards.com/​|Regards.com]] roliga e-vykort
 +[[http://​www.wulffmorgenthaler.com|Wulffmorgenthaler.com]] ​
 +[[http://​www.grapheine.com/​bombaytv/​index_uk.php|Bombay TV]] Egna subtitlar till filmer
 +
 +
 +
 +
 +==== Videos ====
 +<​html>​
 +<object width="​425"​ height="​350">​ <param name="​movie"​ value="​http://​www.youtube.com/​v/​LxBu8ZabkxI">​ </​param>​ <embed src="​http://​www.youtube.com/​v/​LxBu8ZabkxI"​ type="​application/​x-shockwave-flash"​ width="​425"​ height="​350">​ </​embed>​ </​object>​
 +</​html>​
 +
 +[[http://​www.internetstart.se/​flash_hits.asp|Flash-filmer]] tecknat
 +[[http://​www.boreme.com/​|Boreme.com]] ​
 +[[http://​www.metacafe.com/​|Metacafe]] roliga filmer
 +[[http://​www.snabbstart.com/​|Snabbstart]] mera filmer, mm
 +[[http://​www.comegetyousome.com/​|ComeGetYouSome.com]] ​
 +[[http://​www.youtube.com|YouTube.com]] ​
 +[[http://​www.videoboom.se|VideoBoom.se]] ​
  
links/humor.txt · Last modified: Y-m-d, H:i by anders_admin