User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:ytterby

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


friluftstips:vandring:ytterby [2020-11-06 10:36] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== Ytterby ======
 +===== 10 km =====
 +Ridstigar, småstigar med rötter och grusvägar, några "transportsträckor" på asfalt mellan naturen. Mycket lerig om det har regnat!
 +[[http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/gpx/lopning_ytterby_10km.xml|GPX-file]] save as GPX. 
 +{{url>http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php?gpxfile=gpx/lopning_ytterby_10km.xml&maptype=G_NORMAL_MAP}} 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== 13 km =====
 +{{url>http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php?gpxfile=gpx/lopning_ytterby_13km.xml&maptype=G_NORMAL_MAP}} 
 +
 +| Total flat distance: | 12.9 km |
 +| Total real distance: | 13 km |
 +| Climbing distance: | 5.9 km |
 +| Descent distance: | 6 km |
 +| Flat distance: | 1.1 km |
 +
 +===== 15 km =====
 +Ridstigar, småstigar med rötter och grusvägar, några "transportsträckor" på asfalt mellan naturen. Mycket lerig om det har regnat! Sönderkört av vägmaskiner på vissa ställen. "Bortre" delen består mest av bred stig, lättsprungen.
 +[[http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/gpx/lopning_ytterby_tunge.xml|GPX-file]] save as GPX. 
 +{{url>http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php?gpxfile=gpx/lopning_ytterby_tunge.xml&maptype=G_NORMAL_MAP}} 
 +
 +| Total flat distance: | 14.6 km |
 +| Total real distance: | 15 km   |
 +| Climbing distance:   | 4.6 km  |
 +| Descent distance:    | 4.7 km  |
 +| Flat distance:       | 5.7 km  |
  
friluftstips/vandring/ytterby.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1