User Tools

Site Tools


links:bostad:grasmatta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
links:bostad:grasmatta [2022-05-12 13:28] – [Gropig gräsmatta] anders_adminlinks:bostad:grasmatta [2022-05-23 13:39] (current) – [Gropig gräsmatta] anders_admin
Line 103: Line 103:
   * Skär upp grässvålen i ett kryss över en grop, vik upp, fyll igen gropen, lägg tillbaka grässvålen, se till så den har kontakt med underlaget, vattna.   * Skär upp grässvålen i ett kryss över en grop, vik upp, fyll igen gropen, lägg tillbaka grässvålen, se till så den har kontakt med underlaget, vattna.
  
-  * Sandblandad är bättre (så det inte blir för kompakt). Se upp med 5-för-100-kronorssäckar jord, det är bara torv. Jag googlade och såg att Ragnsells har särskild gräsjord: www.ragnsells.se/Privatperson/Jord-och-godsel/+  * Sandblandad är bättre (så det inte blir för kompakt). Se upp med 5-för-100-kronorssäckar jord, det är bara torv. 
 + 
 +===== 6 tips för att toppdressa gräsmatta ===== 
 +  * Kratta igenom gräsmattan för att avlägsna exempelvis kvistar och löv 
 +  * Klipp gräset innan du toppdressarÄr det första gången för året, använd högsta inställningen 
 +  * Lägg ut högar över den yta du vill toppdressaRäkna ca 2–4 liter per kvadratmeter. Sprid ut toppdressen med kvast eller kratta 
 +  * Om du använder toppdress för att jämna ut större ojämnheter, se till att så lite extra gräsfrön och att hålla platsen fuktig 
 +  * Slitna och utsatta delar av gräsmattan mår bra av att toppdressas flera gånger per säsong 
 +  * Låt gräset växa till sig lite innan du toppdressar samma ställe igen 
 + 
 +Enligt vissa är juni den bästa månaden att toppdressa gräsmatta, medan andra menar att tidigare under våren är den bästa tiden. Hur ofta man ska göra det beror på gräsmattans skick och förutsättningar: Vissa toppdressar varje år, till och med flera gånger, men vart tredje till fjärde år är oftast ett lagom intervall för en vanlig gräsmatta.
links/bostad/grasmatta.txt · Last modified: 2022-05-23 13:39 by anders_admin