User Tools

Site Tools


links:bostad:grasmatta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
links:bostad:grasmatta [2020-11-06 10:36]
127.0.0.1 external edit
links:bostad:grasmatta [2021-05-03 07:38]
anders_admin [Gödsla vår, sommar och höst]
Line 44: Line 44:
  
 ==== Gödsla vår, sommar och höst ==== ==== Gödsla vår, sommar och höst ====
-Första vårgödslingen gör man i mitten av april, så den har du väl redan gjort, eller hur?+Första vårgödslingen gör man i mitten av april.
 Om inte så kan du ge en dos nu, runt midsommar ger du en ny dos, samt i slutet av augusti. Lämplig mängd gödsel varje gång är 3 kg NPK fullgödsel per 100 kvadratmeter. Om inte så kan du ge en dos nu, runt midsommar ger du en ny dos, samt i slutet av augusti. Lämplig mängd gödsel varje gång är 3 kg NPK fullgödsel per 100 kvadratmeter.
  
links/bostad/grasmatta.txt · Last modified: 2021-05-03 07:39 by anders_admin