User Tools

Site Tools


links:sjukvard:tbe

TBE

Fasting.nu

TBE, fästingburen encefalit, orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Risken att smittas vid ett fästingbett är liten, men eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du vistas mycket i riskområden. Kontakta din vårdcentral om du efter fästingbett får feber, huvudvärk och/eller muskelvärk.

TBE, fästingburen encefalit, orsakas av ett virus som drabbar nervsystemet. Smittan överförs till människa genom fästingbett.

Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras vid ett bett. Fästingen har i sin tur fått i sig viruset när den sugit blod från smågnagare.

Fästingar är aktiva när temperaturen ligger över fyra till fem grader, det vill säga normalt från tidigt i mars till sent i november.

I Sverige får 100-150 personer diagnosen TBE varje år. Enstaka dödsfall i TBE förekommer, liksom bestående skador efter genomgången infektion. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än för vuxna.

Symtom

Om du smittats av TBE-virus kan du en till två veckor efter fästingbettet insjukna med feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Dessa besvär försvinner efter tre till fem dagar varefter de flesta blir friska.

Men ungefär var tredje smittad blir sjuk igen en till två veckor senare med feber, huvudvärk och andra symtom på hjärnhinneinflammation och hjärninflammation (encephalit). Dessa symtom är illamående, yrsel, ljuskänslighet och ibland nackstelhet. Man kan även få svårt att gå, talrubbningar och koncentrations- eller minnesstörningar. Var tionde drabbad får dessutom olika förlamningssymtom.

Förebyggande

Om du vistas i områden där fästingar finns kan du skydda dig mot bett genom att bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor. Du bör också varje kväll noga kontrollera att du inte har några fästingar på kroppen. Fästingar som ännu inte bitit sig fast är mycket små och kan vara svåra att se.

Riskområden

Det huvudsakliga riskområdet för TBE i Sverige är kustområdet från Roslagen till Kalmartrakten, de centrala och östra delarna av Mälarregionen samt Öland och Gotland med omgivande öar. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn och vissa öar i Mälaren. Enstaka sjukdomsfall förekommer utanför dessa områden. Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, de baltiska staterna, Ryssland och på Åland.

Även i riskområdena är det få fästingar, högst några procent, som är bärare av viruset. Därför är risken för att smittas efter enstaka fästingbett mycket liten.

Vaccination

Det finns också vaccin som skyddar bra mot TBE. För vuxna och barn från sju års ålder rekommenderas vaccination i första hand till fast boende och sommarboende i riskområdena, samt till personer som ofta vistas i dessa områden.

Vaccination av förskolebarn är mindre angeläget eftersom svåra fall av TBE är ovanligt hos barn före sju års ålder. Barn under ett år ska inte vaccineras.

Vaccination rekommenderas även till personer som under lång tid vistas i fästingrika områden på Åland, eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum.

Fråga om råd

Om du är osäker på hur du ska göra kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom två timmar genom att logga in. Här får alla som frågar svar.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100. De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

Sök vård

Om du, framförallt under sensommaren eller tidig höst, får feber, huvudvärk, blir stel i nacken och är psykiskt påverkad kan du ha smittats med TBE.

Vid svåra symtom ska du söka akutmottagning. Adress och telefonnummer till en akutmottagning hittar du under länken ovan till höger.

Har du lindriga symtom kontaktar du din vårdcentral för bedömning och eventuell remiss till akutmottagning eller infektionsklinik.

Adress och telefonnummer till vårdmottagning hittar du genom att klicka på mottagningen under Sök vård uppe till höger. Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid via internet. Klicka på Mina vårdkontakter till höger.

När ska du söka hjälp?

Kontakta sjukvården om du:

  • får en hudrodnad som är större än en femkrona i storlek och som breder ut sig (eventuell Borrelia).
  • får symtom från nervsystemet som till exempel trötthet, huvudvärk, illamående, viktnedgång, lindrig feber eller smärtor i armar, nacke, ben eller rygg (eventuell Borrelia).
  • får attacker av värk och svullnad i en eller flera enstaka leder (eventuell Borrelia).
  • återinsjuknar från lindriga influensasymtom och får hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, yrsel, nackstyvhet och påverkat allmäntillstånd (eventuell TBE).

Vaccination

Kontakta din vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE.

Kungälv

Kungälvs Vaccinationsmottagning


Torggatan 2, Kungälv
Tel: 0303-100 01
Mottagningstider:

Drop-in utan tidsbokning

måndag & onsdag kl. 13 - 17
tisdag & torsdag kl. 13 - 19
(dag före helg till kl. 17)
fredag kl. 13 - 15

Övriga tider efter tidsbokning.

Vårdcentralen Solgärde


Rollspovägen 58, Kungälv
Tel: 0303-98028

Göteborg

Capio Axess Akuten
VårdCentralen Haga Annedal
Södra Allégatan, Göteborg
Tel: 031-725 00 95
Öppettider: Må-Tor 8-20 Fre 8-16 Lör 9-14, sommartider se hemsidan.

CityAkuten
Drottninggatan 45, 411 07 Göteborg
Tel: 031-10 10 10 (telefontid: kl. 8.00-9.00 vardagar)
Öppettider: Vardagar kl. 8.00-18.00

Järnhälsan
Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
Tel: 031-743 77 50
Drop-in, ingen tidsbokning, mån-tor 8.00-11.00 och 13.00-15.30, fre kl 8.00-11.00 och 13.00-14.30.

Kungsportsläkarna
Kungsportsavenyn 10
Tel: 031-339 99 70
Drop in, ingen tidsbeställning.
Vaccinationsmottagning kl. 8.00-11.30, 13.00-19.00
Kvällsöppet månd-torsd till kl. 19.00, fred stänger porten kl. 15.30

Doktor Owe Rawling
Spaljégången 3, 412 66 Göteborg
Tel: 031-40 80 95
Öppettider: månd, tisd och torsd kl. 9.30-10.00
E-mail: rawowe@yahoo.se

Vaccinationsmottagningen
Guldhedstorget 1, 413 21 Göteborg
Tel: 031-18 88 70
Öppettider: månd-fred kl. 16.30-18.00

Undersökning

Vid misstanke om TBE tar man blodprov och gör en provtagning i ryggen, så kallad lumbalpunktion, för att ställa diagnosen hjärnhinneinflammation. Detta brukar göras på akutmottagningar eller vid en infektionsmottagning.

Behandling

Det finns ingen botande behandling mot TBE. Symtomlindrande behandling behöver ofta ges på sjukhus i sjukdomens början. Man kan behöva ge smärtstillande mot huvudvärk, och intravenös vätska till den som har svårt att dricka och äta. Sjukskrivning kan behövas under flera månader.

Personer som varit svårt sjuka kan få bestående skador, till exempel förlamningssymtom eller en nedsatt mental förmåga. Den som en gång har haft sjukdomen får ett livslångt skydd.

Länkar

links/sjukvard/tbe.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1