User Tools

Site Tools


links:gardena

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

links:gardena [2020-11-06 10:36] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Gardena ======
 +===== Kalibrering av guidekabeln =====
 +Kalibreringsfunktionen är dold. Gör så här:
  
 +1. Ställ klipparen i laddstationen
 +2. Håll in menyknappen i ~5 sek.
 +3. En ny meny visar sig.
 +4. Välj avancerat och där hittar du kalibreringen.
 +5. Låt den kalibreras
links/gardena.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 (external edit)