User Tools

Site Tools


links:gardena

Gardena

Kalibrering av guidekabeln

Kalibreringsfunktionen är dold. Gör så här:

1. Ställ klipparen i laddstationen
2. Håll in menyknappen i ~5 sek.
3. En ny meny visar sig.
4. Välj avancerat och där hittar du kalibreringen.
5. Låt den kalibreras

links/gardena.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1