User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:soteleden

Soteleden

Norra delen av Sote-leden är på ca 60 km. Här finns flera vindskydd samt två mindre stugor med uppvärmningsmöjligheter. Sote-leden är märkt med blå/vita markeringar på träd eller stolpar. Även märkta stenrösen förekommer på vissa bergspartier.

Södra delen av Sote-leden är ca 10 km och är märkt med blå/vita markeringar på träd eller stolpar.

Pilar visar var leden avviker eller korsar allmän väg. På vissa skyltar står även namnet på Sote-leden.
Leden är uppdelad i flera etapper. Vid varje etappsträcka finns en mindre informationstavla där Du kan orientera dig.

Etappsträckor

Etappsträcka 1
Kungshamn - Spaktorpet är avstängd på markägarens begäran.

Etappsträcka 2
Spaktorpet - Gammelgården, Hunnebostrand är stängd på markägarens begäran.

Etappsträcka 3
Gammelgården - Bratteby

Etappsträcka 4
Bratteby - Enerbacken

Etappsträcka 5
Bratteby - Rörby Soldattorp

Etappsträcka 6
Rörby Soldattorp - Hee

Etappsträcka 7
Enerbacken - Bovallstrand

Etappsträcka 8
Hee - Bovallstrand

Etappsträcka 9
Bovallstrand - Anneröd

Etappsträcka 10
Anneröd - Berg

Etappsträcka 11
Berg - Hogen

Etappsträcka 12
Hogen - Övre Kärr

Etappsträcka 13
Övre Kärr - Åby

Etappsträcka 14
Övre Kärr - Grinnemyren

Etappsträcka 15
Grinnemyren - Åby

Etappsträcka 16
Åby - Nedre Kärr

Etappsträcka 17
Hee - Hommedal

Etappsträcka 18
Hommedal - Grinnemyren

Etappsträcka 19
Hommedal - Anneröd

Äventyrsstigen

Torparrundan

Du kommer snart att märka att det finns mycket berg på Sotenäset. Leden går upp och ner på ett flertal platser med dito hänförande utsikt över västerhavet och skärgården. Men här finns också lugna skogsmiljöer där tall- och granskogar blandas med ljuva lövskogar. Här finns renodlade bok-, ek- och alskogar samt mindre myrmarker och tallhedar. Omväxlingarna är många och Du tröttnar nog aldrig på vandringen i vårt landskap.

Läs mer: Sotenäs komun

Fotografier

==

No images found.
friluftstips/vandring/soteleden.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1