User Tools

Site Tools


links:kartor

Kartor

Kommersiella

Sverige

Orienteringskartor

Australien

ExplorOz Australien

UK

Gratis

Nya Zeeland

ArcIMS Viewer Nya Zeeland

Frankrike

GeoPortail “Google maps” för Frankrike och dess kolonier

Afrika

MadMappers Afrika-kartor
Tracks4Africa Afrika

Kanada

Norge

Kystverket kartor över kust och land. Det går att spara kartdelar till geotaggade bilder.

Sverige

Konvertera

ShapeUp konvertera RIK till jpg/tiff/bmp.
GDAL konverterar mellan många kart-format

links/kartor.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1