User Tools

Site Tools


links:barn:sjukdomar:ogoninflammation

Ögoninflammationer hos barn

Källa: http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=30729
Reviderad: 2008-05-09

Går ofta över inom en vecka

Det är vanligt med ögoninflammationer hos barn, ofta i samband med en virusinfektion som förkylning. Ögonvitan blir röd och irriterad och det rinner kladdig vätska, som oftast är gulaktig, från ögat. Vanligtvis ser ögat svullet ut. För det mesta läker det inom en vecka utan behandling. Ögoninflammation smittar lätt.

Barn kan också få inflammation i ögonen av andra orsaker. Det kan bero på en allergisk reaktion eller att barnet skadat eller fått skräp i ögat. Inflammationen är ett sätt för kroppen att försvara sig.

Kan barnet gå till förskolan?

Barn som har ögoninflammation med röda ögon och lite kladdigt sekret i samband med en lindrig förkylning behöver inte vara hemma från förskolan om de mår bra för övrigt. Barn som går på förskola ska vara så pigga att de orkar delta i alla aktiviteter. Barn med allergibesvär i ögonen behöver inte heller vara hemma.

Ögat torkas från den yttre ögonvrån till den inre.
Tvätta ögat med en kompress eller bomullstuss från den yttre ögonvrån mot den inre.

Barnet bör stanna hemma om ögat är varigt

Om barnets öga klibbar ihop och man måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en kraftig infektion. För det mesta är båda ögonen irriterade och det kan komma var. Barnet bör då vara hemma från förskolan dels för att det är smittsamt, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger per dag. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Ögoninfektionen smittar lättast bland små barn eftersom de leker så nära varandra. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn. Skolbarn har inte samma närkontakt men vid en kraftig ögoninfektion kan de ändå behöva vara hemma om ögonen är irriterade.

Tvätta ögat med vatten

Om barnet har var i ögonen är det bra att tvätta rent ögat så ofta det behövs med vanligt vatten. Använd en kompress eller bomull och tvätta utifrån yttre ögonvrån mot den inre.

Var noga med handhygienen

För att förebygga ögoninfektioner är det bra att vara noggrann med att tvätta händerna om många i omgivningen är förkylda. Det är också bra om man både hemma och i förskolan byter handdukar ofta.

Nyfödda barn

Det är vanligt att nyfödda barn har gulaktigt sekret i ögonen, vilket beror på att de har trängre tårkanaler än äldre barn och vuxna. Tvätta rent ögat från den yttre ögonvrån mot den inre med en kompress eller bomullstuss som är fuktad med ljummet kranvatten eller koksaltlösning.

Man kan behöva kontakta vården

Ögoninflammationer som inte har gått över på en vecka kan behöva behandlas med antibiotika. Man kan kontakta vårdcentralen. Om barnet börjar behandlas med antibiotika smittar det inte längre och kan då gå till förskolan.

Man bör inte vänta med att kontakta vårdcentralen om barnet har en mycket kraftig inflammation och det bildas mycket var. Detsamma gäller om barnet är känsligt för ljus eller har svårare förkylningsbesvär. Om barnet har svåra besvär i bara det ena ögat och man misstänker att barnet kan ha skadat ögat bör man inte heller vänta med att ta kontakt.

Om ett nyfött barn har en kraftig ögoninflammation bör man kontakta barnavårdscentralen, BVC.

links/barn/sjukdomar/ogoninflammation.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1