User Tools

Site Tools


links:barn

Barn

Babybyt.com
1177.se
BabyNätet
MammaPappa.com
Squill.se kolla om alias på chatt är snuskgubbe
minbebis.com
vimedbarn.se
Barntrygghet.se
Anna Wahlgren

Diverse information finns på Barn-information

Barnomsorg

Ytterby

Kustens kö-samordnare på telefonnummer 0303-24 62 06, 24 62 01
Kungälv barnomsorg, inloggning


Förskolan Viljan Ytterby

Barnvakt

Lek och spel

Kalas

[http://www.allhyr.com/|Allhyr i Kärna]] hoppborgar, mm

Träning

Romelanda US barngymnastik

Mail

ZooBuh säker mailadress för barn, föräldrar kan övervaka och kontrollera

Klåfingriga barn

Baby Smash skydda datorn

Bortsprungen

SafetyMate brickor
Knapp.nu ID-knappar
Barntrygghet.se GPStracker

Förlossning

Cefar TENS, smärtlindring
TensWay TENS, smärtlindring

Affärer

Amning

Sjukdomar

Förgiftning hos barn

Källa: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Forgiftning-hos-barn/

Små barn undersöker sin omgivning genom att stoppa saker i munnen. På så sätt inträffar ibland förgiftningsolyckor, men svåra förgiftningar är ovanliga och dödsfall mycket sällsynta. Vid allvarlig förgiftning kan barnet bli medtaget, omtöcknat och medvetslöst. Misstänker du förgiftning och behöver råd, ring 112 och begär giftinformation. Om du behöver uppsöka sjukhus, ta om möjligt med det som orsakade förgiftningen.

Förgiftning hos barn orsakas oftast av hushållskemikalier eller läkemedel som förvarats på ett sådant sätt att barn kunnat komma åt dem. Små barn lär känna sin omvärld genom att smaka på den och det är inte alltid som smak och lukt avskräcker.
Hushållskemikalier

Tvål och handdiskmedel är i regel inte farligt att få i sig som en enstaka klunk. Andra hushållskemikalier är mycket skadliga. Frätande ämnen kan ge svåra inre skador. Inandning i lungorna av petroleumprodukter kan ge kemisk lunginflammation, ett tillstånd som kräver läkarvård. Här följer några exempel på frätande ämnen respektive petroleumprodukter:

Frätande ämnen

 • maskindiskmedel
 • kaustiksoda/propplösare
 • ugnsrengöring
 • syror, till exempel ättiksyra (24-procentig ättika)
 • ammoniak.

Petroleumprodukter

 • tändvätska
 • lacknafta
 • lampolja.

Exempel på andra hushållskemikalier som kan orska förgiftning är metanol/träsprit, som bland annat kan ingå i bränsle till spritkök och modellmotorer, samt etylenglykol, som ofta ingår i kylarvätska.

Läkemedel

Många läkemedel kan orsaka allvarliga förgiftningar, även vid förtäring av små mängder. Det gäller till exempel hjärt- och blodtrycksmediciner, antidepressiva medel och sömnmedel. Men även receptfria läkemedel, till exempel järntillskott och smärtlindrande läkemedel som Alvedon och Magnecyl, kan vara farliga för barn.
Växter och svampar

Den svenska floran innehåller mycket få riktigt giftiga växter, och det krävs mer än exempelvis enstaka bär för att man ska drabbas av förgiftning. Våra giftigaste svampar växer vanligen inte i villaträdgårdarnas eller parkernas gräsmattor utan i skogen, och är därför inte så lättåtkomliga för barn. Det är sällan barn får i sig så pass stora mängder av giftiga växter eller svampar att det blir någon allvarlig förgiftning.

På Giftinformationscentralens webbplats finns bilder på och information om giftiga växter och svampar.

Tobak

Barn tycker oftast att tobak smakar illa. Därför är det ovanligt att de äter så mycket att de blir allvarligt förgiftade.
Symtom på förgiftning

Vid allvarliga förgiftningstillstånd kan barnet bli mycket medtaget, omtöcknat och till och med medvetslöst.

De första symtomen på förgiftning av växter och svampar brukar vara illamående, diarré, kräkningar och magont. Den som ätit giftiga växter är oftast även irriterad i mun och svalg.
Råd vid förgiftning hos barn

Frätande ämnen som maskindiskmedel, propplösare/kaustiksoda, ugnsrengöring, ammoniak och syror

 • Skölj omedelbart ur barnets mun.
 • Låt barnet dricka.
 • Framkalla inte kräkning.
 • Ring 112 och begär giftinformation.

Petroleumprodukter som tändvätska, lacknafta och lampolja

 • Framkalla inte kräkning.
 • Ge några matskedar grädde, men bara om barnet vill ha och inte är påverkat.
 • Ring 112 och begär giftinformation.
 • Uppsök sjukhus vid hosta, andningsbesvär eller tecken på slöhet.

Metanol/träsprit, etylenglykol

(Metanol/träsprit kan ingå i bränsle till spritkök och modellmotorer, etylenglykol ingår ofta i kylarvätska.)

 • Ring genast 112 och begär giftinformation.

Vitamindroppar och flourtabletter

 • AD- eller D-vitamindroppar: Om barnet får i sig en flaska à 25 milliliter är det ofarligt. Låt barnet göra ett uppehåll med vitamintillskottet under en månad.
 • Fluortabletter: Om barnet ätit färre än 200 fluortabletter à 0,25 milligram fluor räcker det att låta barnet dricka mjölk. Observera att det finns starkare fluortabletter.

Läkemedel

 • Ring 112 och begär giftinformation.
 • Invänta aldrig förgiftningssymtom.
 • Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus.

Tobak

 • Om barnet ätit högst en halv cigarrett kan du hålla det under uppsikt hemma. Om barnet ätit en större mängd tobak eller får symtom, ring 112 och begär giftinformation.

Växter

 • Ring 112 och begär giftinformation.
 • Ge lite dryck och tvätta av ansikte och händer om växtsaften är irriterande. Om saften kommit i ögonen, skölj med vatten i minst fem minuter.

Svampar

 • Ring 112 och begär giftinformation.
 • Spara om möjligt svampen för eventuell identifiering.

Förebygg förgiftning hos barn

Det finns mycket du själv kan göra för att minska risken för förgiftning. Här nedan följer några enkla råd.

 • Lås in alla farliga hushållskemikalier och läkemedel.
 • Förvara läkemedel i originalförpackningen. På så sätt minskar risken för att barn ska förväxla läkemedlet med godis. Dessutom är det lättare att veta vilket läkemedel barnet fått i sig och hur många tabletter som saknas.
 • Om du har medicin som ska förvaras i kylskåp, ställ den högt upp så att ditt barn inte når den.
 • Be gäster som har medicin med sig att inte låta den ligga där barn kan komma åt den.
 • Läs varningstexten på hushållsprodukter och läkemedel.
 • Ha uppsikt över hushållskemikalierna medan de används.
 • Ställ tillbaka kemikalierna även om du lämnar rummet bara för en kort stund. Det är ofta under dessa korta stunder olyckor händer.
 • Lär ditt barn att inte äta okända svampar, växter och bär.

Varning

 • Häll aldrig över kemikalier i till exempel läskedrycksflaskor eller koppar.
 • Du bör inte ha kaustiksoda och lut hemma om du har små barn. De här kemikalierna är mycket farliga.
 • Lämna aldrig läkemedel framme.
 • Förvara inte läkemedel i handväskan, jackfickan, badrumsskåpet, nattygsbordet eller på andra ställen där barn lätt kan komma åt dem.

Fråga om råd

 • Vid förgiftningstillbud, ring 112 och begär giftinformation.
 • I mindre brådskande fall, ring Giftinformationscentralen på 08-33 12 31, dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.
 • För mer information och för att beställa informationsmaterial, besök Giftinformationscentralens webbplats.

Sök vård

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning finns under Hitta vård och omsorg.
Undersökning

Först försöker läkaren så noggrant som möjligt ta reda på vad barnet fått i sig och i vilken mängd. Ibland kan prover behöva tas, men allra viktigast är att man som förälder försöker lämna så exakta uppgifter som möjligt. Ta om möjligt med det som orsakade förgiftningen, till exempel en läkemedelsförpackning, svamprester eller bär. På så sätt blir det lättare för den undersökande läkaren att fastställa vad och hur mycket barnet fått i sig.

Om barnet har förgiftats av frätande ämnen kan en öron-, näs- och halsspecialist undersöka frätskador i luftvägarna.
Behandling vid förgiftning hos barn

Behandlingen beror på vad barnet fått i sig. Om det är frätande ämnen späds ämnet ut i magen och tarmen genom att barnet får dricka vatten eller mjölk. Du ska inte framkalla kräkning eftersom ämnet är lika frätande på vägen upp ur magen och då gör dubbel skada.

Om barnet förgiftats av petroleumprodukter får barnet dricka eller äta något fetare, som glass, grädde eller mjölk. Barnet ska inte kräkas eftersom giftiga ämnen då kan komma ner i lungorna och orsaka kemisk lunginflammation.

Vid vissa typer av förgiftningar ges medicinskt kol, som binder det giftiga ämnet i magsäcken så att det inte kan tas upp i kroppen. Medicinskt kol finns att köpa receptfritt på apoteket och är bra att ha hemma om du har små barn. Men du ska inte ge medicinskt kol utan att först rådfråga Giftinformationscentralen, eftersom det kan vara olämpligt vid vissa förgiftningsfall.

Vid allvarliga förgiftningar av läkemedel eller giftig svamp kan barnet behöva magsköljas, något som bara är möjligt om barnet snabbt kommer in till sjukhuset.

För en del läkemedel finns motgifter som motverkar effekten av läkemedlet. Om du behöver ta barnet till sjukhus bör du ta med läkemedelsförpackningen som visar vad barnet ätit.

I bilen

Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron, eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.
Källa: NTF

links/barn.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1