User Tools

Site Tools


links:bostad:fasad

Fasad

Rengöring

MVOC Desinfektion

Betonova.se
Lorenzson Betonova AB, Box 150, 430 63 Hindås

Besöksadress: Stationsvägen 4, 430 63 Hindås
Tel. 0301 45205, Fax 0301 45215
e-mail betonova@telia.com
www.betonova.se
; MVOC : rengör och desinficerar virus, bakterier, mögel, alger m m.
    : bleker textiler
    : rengör genom oxidation
    : sönderfaller relativt snabbt till koksalt och syrgas
    : angriper obehandlade metaller

Allmänna råd vid användning

MVOC används i normala fall utspädd med vatten. MVOC spädd med kranvatten bör användas inom ett par dagar.
Hur mycket MVOC skall spädas är helt beroende på vad som skall rengöras och hur kraftigt angreppet är.
Vid osäkerhet måste förprov göras.
För att få en snabbare effekt kan MVOC spädas med varmt vatten.
MVOC appliceras enkelt med lågtrycksspruta, trasa eller borste.

Då man kan acceptera kvarsittande salt behöver inte yta behandlad med MVOC eftersköljas. Utan eftersköljning ökar tiden innan ny påväxt startar. Tiden innan påväxt startar igen kan vara svår att beräkna då den är beroende av många faktorer, bl a underlaget, föroreningar, klimat mm.

Som riktlinje gäller följande för spädning
Normal städning 1:20
Algtvätt av fasad 1:5
Tvätt före målning inomhus 1:5
Avloppsskada outspädd
Sanering av torpargrund outspädd
Sanering av fuktskador 1:2
Sanering av röklukt 1:2
Sanering av brandskada outspädd
Fasadtvätt, råd från granne 60% vatten, 40 % MVOC
links/bostad/fasad.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1