User Tools

Site Tools


links:bostad:lagfart_pantbrev

Lagfart och pantbrev

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

En snabbuppskattning av kostnaderna:
Pantbrev 2% av inteckningssumman + 375 kr
Inskrivningsavgift/Stämpelskatt 1,5% av inköpspriset + 825 kr

Lagfart

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Inskrivningsmyndigheten. Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Oftast hjälper banken till att söka lagfart. Inskrivningsmyndigheten kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis/inkrivningsintyg som skickas hem till dig.

Kostnad för lagfart

Kostnaden för en lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av fastighetens värde. Om fastigheten är värd till exempel 2 100 000 blir kostnaden för lagfart 31500 kr plus en administrationsavgift på 825 kr.

Pantbrev

http://www.allsidig.se/hus/pantbrev.htm

För att få låna pengar till huset måste man lämna en säkerhet till lånegivaren. Det allra vanligaste är att man tar ut pantbrev på fastigheten, vilket innebär att fastigheten är säkerhet för lånet. Man tar ut pantbrev på lika stor summa pengar som man behöver låna av banken. När man tar ut pantbrev innebär det att Tingsrätten registrerar att man tagit ut pantbrev på angiven fastighet.

För att få låna pengar till en bostad kräver banken en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till den du får låna pengar av. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren/banken ett pantbrev som säkerhet.

För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Inskrivningsmyndigheten. Bankerna hjälper till med denna ansökan. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Inskrivningsmyndigheten. Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsboken och ett pantbrev utfärdas som bevis. Numera är pantbreven oftast elektroniska, och förvaras på detta sätt hos banken.

Kostnaden för pantbrev

Kostnaden för pantbrev är för närvarande 2% av det belopp som intecknas.

links/bostad/lagfart_pantbrev.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1