User Tools

Site Tools


links:bostad:mordarsnigel

Mördarsnigeln

Den snigel som ställer till med störst problem i trädgårdarna är den spanska skogssnigeln, eller mördarsnigeln som den också kallas. Den är ganska lik vår svarta skogssnigel men färgen varierar och snigeln kan vara allt från röd till brun och svart. Att den kallas mördarsnigel beror på att den är otroligt glupsk och den är speciellt förtjust i växter med stark doft. Den äter också sniglar och då även andra mördarsniglar. Det kan vara svårt att skilja mördarsniglar från andra sniglar men ett säkert tecken på att det är mördarsniglar brukar vara om de uppträder i stor mängd och gör stor skada. Dess snabba förökningstakt beror till stor del på sin förmåga till självbefruktning och stora äggproduktion. Milda vintrar bidrar till sniglarnas överlevnad, liksom regnrika somrar.

Åkersnigeln kan på vissa platser finnas i stora mängder och då kan den också göra stor skada. Speciellt i närheten av bäckar eller annan fuktig mark.

Förebyggande åtgärder

Håll ordning

Håll omgivningen kring trädgårdslandet och rabatterna städad och fri från skräphögar och annat som sniglarna kan söka skydd under. Undvik höstgrävning då hålrummen som bildas kan bli bra övervintringsplatser för sniglarna. Eftersträva en finkornig jordstruktur där sniglarna inte kan söka skydd. Täckodling bör undvikas eftersom täcket erbjuder bra skydd för sniglarna samtidigt som de finner föda i det förmultnande täckmaterialet. Ta bort fallfrukt och annat lockande. En dåligt skött kompost kan också ge sniglarna skydd, föda och en bra miljö för äggläggning.

Undvik snigelägg

Sniglar sprids ofta genom att ägg följer med växter och trädgårdsavfall vid transporter. Därför bör man inte ta emot växter från områden med mördarsniglar eller hämta jord från sådana platser. Man kan också skölja av rotsystemet på köpta växter för att bli av med eventuella ägg.

Vattningen

Vattna på morgonen och inte på kvällen. Sniglar är nattaktiva djur och gynnas av att det är fuktigt på nätterna. Ge vatten direkt till växterna och undvik vattning över stora ytor.

Effektiva hinder

Kalk och sågspån runt växterna man vill skydda kan hindra sniglarna, då de inte gärna kryper över strängarna. Vid regn försvinner en del av effekten och man får då lägga ut en ny sträng. Kaffesump och mosad rabarber lär också hindra sniglar.

Bekämpning

Samla in för hand

Är skadan redan skedd och man har trädgården full av sniglar kan man samla in dem för hand och helt enkelt klippa dem i bitar eller hälla varmt vatten över dem. Det är dock ingen särskilt trevlig sysselsättning. Sniglarna fångas lättast sent på kvällen eller tidigt på morgonen när det är hög luftfuktighet. Döda alla sniglar och släpp inte ut dem levande på andra platser. Sniglar gömmer sig gärna under brädor, växter och annat som ger skugga så där bör man titta extra noga. Genom att lägga ut plastsäckar masonitskivor och liknande på valda platser kan man locka sniglarna dit. Rutten frukt, matrester, blötlagd hund- och kattmat kan användas som lockbeten, liksom döda sniglar.

Fällor av öl

Eftersom sniglarna dras till starka dofter kan de lockas i fällor bestående av öl, vilket de är förtjusta i. Gräv ner en skål med öl så att bara lite av kanten sticker upp. Sniglarna kryper i och drunknar. Glöm inte att tömma fällan emellanåt. Ölet lockar bara sniglarna under ett dygn eller två.

Hästkastanjer

Hästkastanjer är det senaste vapnet mot sniglar i trädgården! Forskare på universitet i Graz, Österrike, har funnit att sniglar inte tål malda nötter och nötskal av hästkastanjer och att de inte passerar en utlagd sträng gjord av kastanjeröran! Vill man pröva det nya undermedlet mot invaderande mördar-sniglar så gäller det att redan på hösten samla tillräckligt med kastanjer för vårens snigelkrig!

Skaffa en anka

Det kanske effektivaste sättet att bli av med sniglarna är att skaffa en anka. De äter sniglar med god aptit. En annan fördel med ankor är att de gödslar trädgårdslandet efterhand. Problemet kan vara att de även äter småplantor. I nysådda land kan de alltså bli lite väl effektiva.

Snigelgift

Järnfosfat finns att köpa som ett bekämpningsmedel mot sniglar. Medlet finns som två preparat, “Ferramol Snigel Effekt” respektive “Snigel Fritt”, med samma innehåll. Det består av små korn som sprids ut runt växterna. Smakämnen i kornen lockar sniglarna att äta och när de fått i sig tillräckligt skadas matsmältningsorganen och de tappar aptiten. De drar sig undan och dör efter några dagar. Giftet är inte farligt för andra djur men kan ätas av fåglar vilket gör att en del gift kan gå till spillo och man bör sprida ut det så att bara sniglarna når det.

FAKTA / Ett nytt vapen

Flera fritidsodlare har upptäckt att en produkt från Lactamin, tänkt som järntillskott till grisar, tar död på mördarsniglar. Produkten består av rent järnsulfat. Det ämne som förgiftar sniglarnas matsmältningssystem när de äter av snigelgifterna Snigelfritt och Ferramol snigeleffekt är också järn, men i form av järnfosfat.
Priset för grisarnas järntillskott är under 10 kronor kilot i butiker för lantbrukare. Snigelgifterna kostar cirka 200 kronor kilot.
Till skillnad från snigelgifterna har järnsulfat inga smakämnen som attraherar sniglarna. Pulvret löses dessutom upp av regn. Det måste alltså läggas ut i avsevärt större mängder än skräddarsydda snigelgifter.
Karl Åkerberg på Lantbruksuniversitetet i Ultuna ska just testa hur järnsulfatet slår mot spansk skogssnigel. Hur odlingsjorden reagerar vid långvarig tillförsel av medlet är inte klarlagt. Gräsmattor svärtas tillfälligt av det, mossan försvinner eftersom järnsulfat är aktiv beståndsdel även i mossbekämpningsmedel.

Snigeltips från våra besökare

Undvik hysteri, riskera inte grannsämjan genom orimliga krav eller beskyllningar mot dina grannar för sniglarnas framfart. Använd ditt eget förstånd för att utvärdera alla snigelbekämpningsråd. Ekologi är nämligen ganska komplicerat och det som fungerar för den ene behöver inte fungera för den andra eftersom förutsättningarna inte är de samma för två trädgårdsägare. Jag är förvånad över att man för det första så fullkomligt tappar koncepterna för en snigel och för det andra att man inte avlivar dessa på ett humant sätt. Kalk är effektivt i avskräckande syfte. Som avlivning är det rent djurplågeri.

Salt: att lägga sniglar i salt för avlivning är kvalificerat djurplågeri.

Vill man inte ha sniglarna i trädgården så avliva dem snabbt genom klippning eller liknande. Även en snigel har rätt till en snabb död. Vill man inte ta i dom så använd en grilltång och sax.

Det förekommer att folk tycker det är otrevligt att avliva sniglarna och i ställer åker ut i naturen, häller dem i bäckar och diken eller lägger dem i den kommunala soptunnan för komposthämtning. Snacka om spridning. Då är det bättre att man i alla fall inte hjälper snigeln på traven för att sprida sig.

Att inte vattna sin gräsmatta i tid och otid gör att det inte är så trevligt för sniglarna att vara där. Att dela upp vårens gödnings och kalkgivor i flera småposter under sommaren gör det heller inte så trevligt för snigeln.
Detta får dessutom som bieffekt att det är gräsmattan man göder och inte fruktträden som annars lätt drar på sig frysskador vintertid pga för höga kvävegivor.

Vad gäller komposter så rekommenderar de sakkunniga varmkomposter. Snigleläggen dör av värme. Det är inte komposten i sig som gynnar sniglarnas kläckning utan fuktig miljö. En kallkompost som inte vattnas utan låter maskarna göra sitt jobb under flera års tid gynnar inte snigelägg om det inte är en extremt regnig sommar.

Gräver man komposten flera gånger under sommaren. Höstgräver sina land och lägger ut den färdiga komposten ovanpå sina land i samband med att det fryser torde ev sniglar och ägg frysa ihjäl.

Lövhögar bannlyses av expertisen. Kontrollera innan dessa tages bort att de inte innehåller igelkottar. Igelkottar borde vara en naturlig fiende till sniglarna. De är ju dessutom nattdjur precis som snigeln.

Ankor speciellt myskankor rekommenderas ganska aningslöst för bekämpning av snigel. Dessa används av yrkesodlare sägs det. Ja fruktodlare och odlare av buskar brukar nyttja vanliga ankor. Myskankan flyger nämligen och är inte så lätt att handskas med.

Alla ankor är också tämligen förtjusta i samma mat som sniglarna. Unga plantor och plantor med hög vattenhalt. Ett par grandiosa funkior är renrakade på vartenda blad av två ankor på ett par dagars tid. Sniglen torde inte hinna med i den kapplöpningen, så det är kanske därför de flyttar till något ställe där konkurrensen om mat är mindre. Ankor lämnar tämligen stora gödselhögar efter sig också. Kräver badvatten och en viss skötsel.

Därför återkommer man till mekanisk bekämpning som den mest effektiva. Framförallt om den utförs tidigt på våren så snart sniglarna vaknat. Man hindrar ju utvecklingen av flera hundra sniglar för varje snigel man tar på våren.
Elisabet Larsson

I USA finns det nått som kallas Diatomaceous Earth. Det är alltså fossiler av mycket små djur. Detta gillar inte sniglarna att krypa över. Finns nu att köpa hos Nelsons Frö. Det skall även hjälpa mot andra kryp som inte gillar att få vaxbeläggningen på insektskroppen skrapad.
Ingrid

Jag trodde att vi hade fått mördarsnigel hemma, men efter att ha läst artikeln om sniglar kan det även vara åkersnigeln. Jag har upptäckt att ett effektivt sätt att bli av med sniglarna är att hälla salt på dem. Vätskan i snigeln “avdunstar”… Man skall dock inte hälla ut salt på sniglarna överallt, för då bränner man ju gräs och annan gröda. Bäst är att på kvällstid gå ut i trädgården och “plocka” sniglarna och lägga dem på ett bra ställe och sen hälla på salt. Jag tycker att detta sättet är bäst! Att ta död på dem genom att dela på dem är “äckligt”. Pröva gärna tipset med salt. Det går bra med fint salt, grovt salt, vägsalt osv…
Eva-Marie Olsson, Svedala

Jag har funnit att järnsulfat är ett effektivt medel mot detta rovdjur. Inhandlas hos t.ex.. Weibulls trädgårdsaffärer.
Hälsn:-) Bengt

Vi har som så många andra drabbats av mördarsniglar. Under flera år har vi varje kväll och morgon klippt sniglar samt fångat i ölfällor. Ett femtital om dagen var inte ovanligt. Nu har vi köpt sk “snigelfritt” bestående av järnfosfat. Dyrt men faktiskt mycket effektivt. I Spanien finns det att köpa till bråkdelen av kostnaden i Sverige. I år ha vi inte haft ett enda angrepp och de sniglar vi ser mår dåligt och vill inte längre äta växter. Alla grannar runt omkring har nu skaffat det med samma resultat. Tack till den uppfinnare som kom på det.
Hälsn. Tommy

Jag har haft massor av krattsnäckor i mitt land. Jag plockar dom i en plastpåse, fryser ner dem och låter sedan allt gå vidare till kommunens sopförbränning. Snäckorna har minskat i antal och kanske också bidragit med lite energi till oss kommuninnevånare.
Ann-Marie

En hink med ett par liter svag ättikslösning.
Släpp ner sniglarna i hinken och dom dör omedelbart. Åtminstone ser det så ut. Ingen försöker krypa ur hinken.
Gräv ner de döda sniglarna annars föder man bara upp dom som ännu inte hamnat i hinken.
AnnSophie Peterson
Timmernabben

Lägg cirka 5 centimeter breda strängar av kalk utmed angränsande tomter eller rabatter gör sedan en klar väg , ett öppet spår som de kan krypa på utan att komma i kontakt med kalken. Avsluta krypsträckan med medlet snigelfritt omgärdat av kalk även här. De kryper nu upp till “maten” , äter sig mätta och blir sedan inte hungriga igen. Testade detta förra året med mycket god effekt. Kämpa på snart blir de få.
Anneli

links/bostad/mordarsnigel.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1