User Tools

Site Tools


links:bostad:tuktning

Beskär träd och buskar

Äppelträd

JAS (juli, augusti, september)
Årlig underhållsbeskärning. Äldre träd med grövre grenar. Ta bort vattenskott. Om det bildats mycket vattenskott, ta bort 1/3 per år tills det är normal tillväxt.

Vinbärsbuskar

Röda, vita

Höst/vårvinter

Röda och vita vinbär får bär på de grenar som är 2–5 år gamla. Ta bort döda eller sjuka grenar samt svaga skott och grenar som hänger ner. (Detta gör du som nämnt antingen under vårvintern eller på hösten när du plockat årets skörd. Beskär så nära marken som möjligt.

Eftersom röda, rosa och vita vinbär mest ger bär på 2-5 år gamla grenar, tar man bort en gammal gren vartannat år, så att busken sakta förnyas och hålls ”ung”.

Är vinbärsbuskarna riktigt gamla och risiga buskar kan du börja med att ta bort några av de äldsta grenarna i år och sedan fortsätta med en gren per år.

Även nedhängande, svaga grenar på kanterna kan tas bort när sådana finns.

Ge busken en öppen, bred form, så att luften kan cirkulera fritt. Det motverkar mjöldagg och vinbärsgallmyggan gillar inte att det blåser igenom busken när hon ska lägga ägg!

Krikon

Höst

links/bostad/tuktning.txt · Last modified: 2021-07-29 07:32 by anders_admin