User Tools

Site Tools


links:mobil:android:samsung

Samsung tips & tricks

Ändra snabb-program-ikonerna

Längst ner på startsidan finns det 4 ikoner för appar.
För att ändra dem till egna appar gör följande:

  1. Starta Program (så du får upp alla appar, måste vara i grid-vy).
  2. Tryck på Meny-knappen nere t.v.
  3. Välj redigera, nu kan du flytta runt samtliga appar, ta bort och ändra ordning.
  4. När du gjort detta håller du in i någon sekund på den program-ikon du vill flytta ex. Telefon och drar ut den i program rutan med de andra apparna.
  5. För att lägga till gör du först steg 4 och sen väljer du en ny app ur Program och drar ner till “program-baren”.
links/mobil/android/samsung.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1