User Tools

Site Tools


links:mobil:android:telia

Telia GPRS/3G-inställningar

Källa: Swedroid

APN 1:

Name: Telia online
APN: online.telia.se
Proxy: 10.254.254.254
Port: 8080
Username: <not set>
Password: <not set>
Server: <not set>
MMSC: <not set>
MMS proxy: <not set>
MMS port: <not set>
MMS protocol: WAP 2.0
MCC: 240
MNC: 01
Authentication type: None
APN type: default (galaxy: ''internet'')

OSB! Kan även fungera utan proxy, då får man dessutom ett “bättre” IP-nummer. Tar man bort Proxy, ta även bort Port. Detta har för många användare löst problemet med att Exchange-syncningen slutar då och då.

APN 2:

Name: Telia MMS
APN: mms.telia.se
Proxy: <not set>
Port: <not set>
Username: mms (<not set> on Desire)
Password: telia (<not set> on Desire)
Server: <not set>
MMSC: http://mmss/
MMS Proxy: 193.209.134.132
MMS Port: 8080
MMS protocol: WAP 2.0
MCC: 240
MNC: 01
Authentication type: PAP (None on Desire)
APN type: mms

OBS! På min Nexus One krävdes åtminstone även Authentication type

Notera! Till HTC Hero med diverse 2.1 ROMs så fungerar det först när Authentication type sätts till None.

links/mobil/android/telia.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1