User Tools

Site Tools


links:smarthem:dimra

Dimmer

Det finns två typer av dimmar

Bakkantsdimmer. Denna dimmertyp klarar generellt samtliga dimbara lampor oavsett om det är glödlampor, halogenlampor, LED-lampor eller 12V transformatorer. Det finns två bakkantsdimmrar: Qubino Flush Dimmer samt Fibaro Dimmer 2–

Framkantsdimmer. Denna dimmertyp är enklare i sin konstruktion och klarar glödlampor, halogenlampor, vissa LED-lampor samt vissa 12V-transformatorer. Om en lampa eller transformator kan dimmras med en framkantsdimmer framgår normalt av databladet för produkten (men behöver inte nödvändigtvis stå på förpackningen). En framkantsdimmer måste normalt ha en viss belastning för att fungera. (Ex 20-30W) .

Maximal belastning och märkeffekt

Samtliga dimmrar har en märkeffekt som anger hur stor resistiv last som får anslutas. Resistiv last är glödlampor och 230V halogen. Ansluts resitiva laster kan man ansluta last upp till märkeffekten, men det är alltid bra ha en säkerhetsmarginal på minst ca 10%.

LED och 12V halogen (som ansluts via transformator) är populärt, dessa laster är dock inte resistiva och vesäntligt mycket jobbigare för dimmern att hantera. Ansluts sådana laster bör en säkerhetsmarginal om minst 50% tillämpas.

Fördelar och nackdelar med de olika dimmrarna

  • Nexa: (AD-146): Klarar laster 6-300W (resitiv last). Det kan fungera att dimmra LED och transformatorer, men kompatibiliteten är sämre då det är en framkantsdimmer.
  • Qubino: (ZMNHDD1) Klarar laster 0-140W (0-70W LED/transformatorer). Bra val om låga LED-laster ska dimmras då den inte har något krav på minimibelastning.
  • Fibaro (FGD-212) med Dimmer Bypass 2 (FGB-002): Klarar laster 0,5-250W (0,5-125W LED/transformatorer). Kan anslutas utan nolla.
  • Fibaro (FGD-212) utan bypass: Klarar laster 50-250W (50-125W LED/transformatorer – fungerar dock ofta bra ner till ~25W belastning). Kan anslutas utan nolla om förutsättnignarna är de rätta, dvs helst resitiv last eller ganska hög LED/transformatorlast.

Vilken dimmer ska jag välja?

Nexa om det är en resitiv lampa som ska dimmras och det inte finns några krav på avancerad parametersättning

Qubino om låga LED-laster ska dimmras.

Fibaro med Bypass är ett utmärkt val om låga LED-laster ska dimmras och nolla inte är framdragen till väggbrytaren. Även utan Bypass är Fibaro ett bra val som klarar att dimmra nästan allt om lasten inte är för låg, samtidigt som den har en stor mängd parametrar som kan justeras.

Problem som kan uppstå när dimmer och last inte är kompatibla

Om en lampa/transformator inte kan dimmras med den valda dimmertypen kan bland annat följande problem uppstå:

Missljud och brum

Detta beror oftast på de strömspikar som uppstår när fel last är inkopplad till en framkantsdimmer. Lampan/transformatorn bör kopplas i från för att inte dimmer eller lampa/transformator ska gå sönder.
Lampan dimmras inte utan går från av till helt på direkt.
Beror oftast på att lampan inte är dimmbar alls.

Lampan flimmrar

Beror oftast på att en lampa som inte kan dimmras med en framkantsdimmer kopplats in till en framkantsdimmer, eller att en framkantsdimmer har belastats med för låg last

Lampan lyser med fullt ljus en kort stund nu och då

Lampan är inte kompatibel med dimmern eller dimmern är belastad med för låg last.

Lampan går inte att stänga av helt

Dimmern är belastad med för låg last.

Här hittar du lite mer information om vad som skiljer en bakantsdimmer från en framkantsdimmer rent tekniskt: http://www.leapfroglighting.com/trailing-edge-or-leading-edge-led-dimming/

links/smarthem/dimra.txt · Last modified: 2020-11-06 10:37 by 127.0.0.1