User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:skaneleden

Skåneleden

Skåneleden är mer än 95 mil lång och uppdelad i drygt 75 dagsetapper. Den är indelad i fyra delleder som sitter ihop i ett gemensamt ledsystem.
Se Skåneleden.se för mer info.

Ås-åsleden

Leden startar från lägerplatsen vid Tingvalla, Åstorp. Den sista etappen slutar vid Agusa.

Fotografier

==

Kust-kustleden

Kust-kustleden är uppdelad i två leder.
Kust-kustleden ost startar i Sölvesborg, vid Ynde rastplats. Den sista etappen slutar vid lägerplatsen som är belägen vid Hårsjön.
Kust-kustleden väst startar från lägerplatsen vid Hårsjön. Den sista etappen slutar vid Örlid.

Fotografier

==

Nord-Sydleden

Nord-sydleden är uppdelad i två leder:
Nord-sydleden del 1 startar vid lägerplatsen i Hårsjö. Den sista etappen slutar vid lägerplatsen som ligger vid Rövarekulans Naturreservat.
Nord-sydleden del 2 startar från lägerplatsen vid Rövarekulan. Den sista etappen slutar vid S:t Knutstorg i Ystad, där du även finner stadens turistbyrå.

Fotografier

==

Österlenleden

Österlenleden startar i Ystad. Den sista etappen slutar vid Snogeholm, några hundra meter från gården Raftarp.

Fotografier

==

friluftstips/vandring/skaneleden.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1