User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:delsjo_omradet

Delsjö-området

Tätortsnära vildmark

Större delen av reservatet utgörs av en bergplatå genomsatt av spricksystem. Flera parallella nord-sydliga bergryggar ger karaktär åt området. Jordtäcket är tunt eller saknas på höjderna. Den brutna terrängen gör området mycket varierande med hällmarker, tall- och rishedar, lövbrantskogar, myrmarker, sumpskogar och sprickdalssjöar.

Svarttjärn i norr är näringsrik och med ett rikt fågelliv. Delsjöarna är populära för bad och fiske. Det finns gott om leder och stigar att välja bland och även Bohusleden passerar genom området.

Se Västkuststiftelsen för mer info.

Lilla Delsjön

En lagom tur på 4 km, ej kuperad. Barnvagnsvänlig. Vid ena kortändan ligger Bertilssons café där man kan hämta styrka för resten av turen. Det går även att ta bilen till cafét och starta promenaden där.

http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php
GPX-fil spara som GPX.

Fotografier

==

friluftstips/vandring/delsjo_omradet.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1