User Tools

Site Tools


links:bostad:friggebod

Friggebod

Tänk på det här innan du bygger din friggebod:

  • Den sammanlagda byggnadsarean är högst 15 kvadratmeter.
  • Höjden från marken till taknocken är högst 3 meter.
  • Avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter.
  • Den är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter så krävs ett tillstånd från den berörda grannen, gärna skriftligt. Tänk också på att friggeboden ska passa in i omgivningen.
Se även Boverkets information 2008:6

links/bostad/friggebod.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1